ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
ตำแหน่งที่ตั้งร้านสำคัญมาก ตำแหน่งของร้านตัดสินได้ว่าธุรกิจดีหรือไม่ดี
ยังต้องระวังข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
 
C1. สำนักงานการค้ากรุงไทเป “ยื่นคำร้องทางออนไลน์”
http://www.tcooc.gov.taipei/News.aspx?n=F7AE6AC4BDC314C8&sms=EE54BD6678096F88
โทร:1999 ̣̣(02-27208889) ext. 6485 and 6491
วันเวลา:วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.
ที่อยู่:เลขที่1 ถนนซื่อฝู่ เขตซิ่นอี้ กรุงไทเป

C2. กรุงไทเป “สตาร์ทอัพไทเป”
https://www.startup.taipei/%E5%89%B5%E6%96%B0%E5%89%B5%E6%A5%AD%E5%9F%BA%E5%9C%B0
โทร:1999#1431,6498
อีเมล:teso@mail.taipei.gov.tw
 
C3. ต้องสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ “กฎระเบียบจัดการด้วยตนเองต่อการควบคุมสุขอนามัยธุรกิจของกรุงไทเป”
http://www.laws.taipei.gov.tw/lawsystem/wfLaw_ArticleContent.aspx?LawID=P11F1001-20130730&RealID=11-06-1001

C4. สำนักงานการค้ากรุงไทเป“จดทะเบียนธุรกิจ”
โทร:1999 ̣̣(02-27208889)#6485、6491
ที่อยู่:เลขที่1 ถนนซื่อฝู่ เขตซิ่นอี้ กรุงไทเป