ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
รัฐบาลเปิดหลักสูตรชั้นเรียนมากมาย ช่วยให้คุณได้เรียนรู้ทักษะความรู้ใหม่ๆ
พิจารณาตามด้านล่าง :

D1. แผนงานการฝึกอบรมวิชาชีพ / การลงทุนด้านอุตสาหกรรม (3 ปี 70,000) / หลักสูตรการฝึกอบรมอุตสาหกรรม
https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/List.aspx?uid=1647&pid=13
หน่วยงานพัฒนาแรงงานแห่งไต้หวันศูนย์บริการจัดหางานไต้หวัน
สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์: 0800-777-888 โทรสาร: 02-77335388
เวลาให้บริการ: ตลอด 24 ชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

D2. หลักสูตรการหางานจ้างไต้หวัน
https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/index/CourseQuery_result.aspx
หน่วยงานพัฒนาแรงงานแห่งไต้หวันศูนย์บริการจัดหางานไต้หวัน
สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์: 0800-777-888 โทรสาร: 02-77335388
เวลาให้บริการ: ตลอด 24 ชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์


D3. ข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตรการจ้างงานไต้หวัน
https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/CourseQuery_step.aspx
หน่วยงานพัฒนาแรงงานแห่งไต้หวันศูนย์บริการจัดหางานไต้หวัน
สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์: 0800-777-888 โทรสาร: 02-77335388
เวลาให้บริการ: ตลอด 24 ชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์


D4.“เริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กเพื่อสตรี”
https://beboss.wda.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=38
หน่วยงานพัฒนาแรงงานแห่งไต้หวันศูนย์บริการจัดหางานไต้หวัน
สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์: 0800-777-888 โทรสาร: 02-77335388
เวลาให้บริการ: ตลอด 24 ชั่วโมงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

  
D5.“เริ่มต้นธุรกิจไทเป”
http://www.startup.taipei/%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%AD%B8%E8%8B%91
โทร:1999#6498,(02)27208889#6498 
วันเวลา:วันจันทร์-ศุกร์//เวลา 8:30~17:30 น.
 
D6. กรุงไทเป“บริการเริ่มต้นธุรกิจ”
http://www.startup.taipei/%E8%87%BA%E5%8C%97%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%85%85%E9%9B%BB%E8%AE%9A
Tel(02)27580001
 
D7. กระทรวงเศรษฐกิจและการค้า “โครงการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อสตรี”
โทร (02)23686858
http://woman.sysme.org.tw/Activaty/Visitor/Activaty_List.aspx