ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

วันที่ 13 ตุลาคม 2022 เวลาเที่ยงคืน00:00น.เป็นต้นไป ทั่วโลกโรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง(COVID-19) การแจ้งเตือนการเดินทางจากโรค COVID-19 ลดเป็นระดับ2:การเตือน(Alert) และเพิ่มมาตรการป้องกันโรคเมื่อเดินทางออกต่างประเทศ (C/10-1)

ศูนย์บัญชาการป้องกันโรคแถลงวันนี้(12)เพื่อรับมือกับมาตรการผ่อนคลายพรมแดน และความต้องการสื่อสารกับนานาประเทศ ประกาศวันนี้ 13 ตุลาคม (2022) เวลาเที่ยงคืน00:00 น.เป็นต้นไป โรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง(COVID-19) ทั่วโลก ระดับของโรคระบาดการแจ้งเตือนการเดินทางลดเป็นระดับ2:การเตือน(Alert)และย้ำเตือนความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อ COVID-19ระหว่างประเทศยังคงมีอยู่ เรียกร้องประชาชนเมื่อเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ควรเพิ่มมาตรการป้องกันโรค อาทิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบถ้วนเพื่อคุ้มครองสุขภาพของตัวเอง


ศูนย์บัญชาการป้องกันโรคแถลงต่อ ปัจจุบันโรคCOVID-19 ในทั่วโลกยังมีความคงที่ หลายๆประเทศลดการตรวจทดสอบโรค จำนวนที่ติดเชื้ออาจมีต่ำ โควิดสายพันธุ์ใหม่ BA.5 ยังคงเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดกว้างขวางไปทั่วโลก และยังคงมีการเปลี่ยนสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง คาดว่าโรค COVID-19  ในทั่วโลกยังคงมีการระบาดต่อไป อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยที่มีแสดงให้เห็นว่า การฉีดวัคซีนบูสเตอร์สามารถป้องกันโรคโควิดสายพันธุ์ใหม่ BA.5 ได้ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันไม่ให้ต้องนอนโรงพยาบาล จากอาการป่วยหนักและการเสียชีวิต ความเสี่ยงต่อสุขภาพมีผลกระทบไม่มากบวกกับการเพิ่มอัตราการเข้ารับวัคซีนของประชาชนในประเทศ ดังนั้นทั้งหมด(ไม่แบ่งประเทศ)ลดระดับการแจ้งเตือนการเดินทางจากโรค COVID-19 เป็นระดับ2:การเตือน(Alert)  แนะนำประชาชน14วันก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศควรเข้ารับการฉีดวัคซีนครบถ้วนและเพิ่มการป้องกันส่วนบุคคล


ศูนย์บัญชาการป้องกันโรคชี้แจง วัตถุประสงค์สำหรับการตั้งระดับแนะนำโรคระบาดในการเดินทาง เพื่อให้ประชาชนใช้พิจารณาก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศให้ระวังสถานการณ์โรคระบาดของประเทศปลายทางที่จะไปและเตรียมการป้องกันส่วนบุคคล ปัจจุบันทั่วโลกเริ่มทยอยเปิดพรมแดน ผ่อนคลายมาตรการโรคระบาดในประเทศ และมีการเดินทางแลกเปลี่ยนกันใกล้ชิดขึ้น การเข้า-ออกแต่ละประเทศ/พื้นที่ที่มีความเสี่ยงไม่มีความแตกต่าง สำหรับการเพิ่มมาตรการป้องกันส่วนบุคคลรวมถึงการเข้ารับการฉีดวัคซีนครบถ้วน ทำความสะอาดมืออย่างจริงจัง มารยาทในการไอจาม และการสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงไปในสถานที่มีผู้คนแออัดหรือสถานที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ หลีกเลี่ยงจากการติดเชื้อและไม่ให้เกิดอาการป่วยหนักจึงนับว่าเป็นกุญแจที่สำคัญ


ศูนย์บัญชาการป้องกันโรคย้ำบอก ตามที่มีการเปิดพรมแดนอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ ก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศควรปรึกษาแพทย์ที่คลินิกถึงการเดินทาง ก่อนกลับไต้หวัน14 วันหากมีอาการเป็นไข้ ท้องเสีย มีผื่นแดง อาการไอ ซึ่งเป็นอาการของการติดเชื้อ เมื่อเดินทางถึงไต้หวันขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค เพื่อทำการประเมินและให้การดูแลที่เหมาะสมทันที หลังเดินทางกลับประเทศขอให้ปฏิบัติตามหัวข้อป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ระหว่างการสังเกตุอาการตัวเองขอให้ร่วมมือกับแนวทางป้องกันการป้องกันโรค COVID-19ที่เกี่ยวข้อง หลังกลับประเทศแล้วหากมีอาการเจ็บป่วย กรุณาพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเดินทางที่ผ่านมาให้แพทย์ทราบเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค