ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ข่าวล่าสุดจากศูนย์บัญชาการควบคุมโรค:เพื่อรับมือกับการแพร่เชื้อในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปีหน้าวันที่ 1 มกราคม (2023)เวลา00:00น.เที่ยงคืน เป็นต้นไป เสริมมาตรการตรวจคัดกรองสำหรับนักเดินทางที่เดินทางมาจากประเทศจีน ร่วมมือระวังสังเกตอาการ 7 วันและตรวจคัดกรองตนเอง (C/12-2)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคประกาศวันนี้(28) เพื่อรับมือกับการแพร่กระจายเชื้อในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้น ปกป้องคุ้มครองพลเมืองในไต้หวันให้ปลอดภัยและการตรวจหาผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแต่เนิ่นๆเชื่อมกับการรักษาพยาบาล ป้องกันและตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ปีหน้าวันที่ 1 มกราคม (2023)เวลา00:00น.เที่ยงคืนถึงวันที่ 31 มกราคม(ตามตารางเวลาของสายการบินที่มาถึงไต้หวัน)นอกจากไม่เปิดเสรีให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาในไต้หวันแล้ว สายการบิน4สายที่บินตรงจากประเทศจีน

และนักเดินทางที่มาทางพื้นที่จินเหมินหม่าจู่ในเทศกาลตรุษจีน เมื่อเดินทางเข้าไต้หวันต้องร่วมมือในการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยPCRแบบน้ำลายที่สนามบิน(หรือท่าเรือ) หลังตรวจคัดกรองแล้วให้กลับที่พักเข้าสู่การระวังสังเกตอาการ 7 วันและตรวจคัดกรองด้วยตนเองต่อไป บุคคลที่ตรวจคัดกรองผลเป็นบวกตามกฎหมายต้องเข้าดูแลสังเกตอาการในที่พัก5+nและเฝ้าระวังสุขภาพ ผลตัวอย่างที่เป็นบวกจะถูกนำส่งไปที่ห้องปฏิบัติการคุนหยางของกรมควบคุมโรคเพื่อจัดลำดับหาเชื้อไวรัสต่อไป


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคชี้แจงว่า เร็วๆนี้ตามที่ประเทศจีนได้ปรับมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อ

โรคไวรัสCOVID-19 บวกกับไม่ทราบข้อมูลของการแพร่ระบาด และจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่น ประเทศอิตาลี และประเทศอื่น ๆ ได้ใช้มาตรการควบคุมชายแดนที่สอดคล้องกัน เพิ่มการตรวจครอบคลุมผู้โดยสารที่มาจากประเทศจีน ควบคุมจำนวนสายการบินและมาตรการที่เข้มงวดอื่นๆ คาดว่าการแพร่ระบาดในประเทศจีนอาจส่งผลกระทบต่อการป้องกันโรคและความสามารถทางการแพทย์ของไต้หวัน


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคชี้แจงเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ นอกจากเพิ่มมาตรการสำหรับประเทศจีนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นักเดินทางที่เหลือเมื่อเดินทางเข้าไต้หวันหรือก่อน 14 วันที่จะเดินทางเข้าไต้หวันสงสัยว่าจะมีอาการติดเชื้อโรค COVID-19 ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคที่ประจำท่าอากาศยาน(หรือท่าเรือ)ร่วมมือในการประเมินอาการและหลังตรวจคัดกรองเชื้อแบบน้ำลายแล้ว ขณะโดยสารพาหนะกลับที่พักขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและทำความสะอาดมืออย่างเป็นจริง 


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคเน้นย้ำว่า นักเดินทางทั้งหมดที่เดินทางเข้าไต้หวันหลังรับชุดตรวจโควิดATK แล้วขอให้ทำตามกฎข้อบังคับระวังสังเกตอาการ7วัน ในวันที่เดินทางเข้าไต้หวันหรือวันที่1ที่ระวังสังเกตอาการ และเมื่อพบว่ามีอาการขอให้ตรวจด้วยชุดตรวจโควิดATK เพื่อปกป้องตนเองและคุ้มครองสุขภาพของคนในประเทศ ระหว่างการระวังสังเกตอาการเมื่อต้องการออกไปนอกที่พักภายใน2วันต้องมีผลตรวจโควิดที่ผลเป็นลบ สำหรับผู้ตรวจโควิดผลเป็นบวกต้องทำตามกฎข้อบังคับเข้าดูแลสังเกตอาการในที่พัก5+nและเฝ้าระวังสุขภาพ