ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงไทเปเพื่อรับมือตารางการสอบของแต่ละสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5/2กลับมาเรียนที่โรงเรียน กรมการศึกษายังคงส่งเสริมให้มีการฝึกซ้อมการศึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่อง (C/5-3)

กรมการศึกษายังคงส่งเสริมโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีการฝึกซ้อมการศึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่อง