ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สนามเด็กเล่นในสวนสาธารณะกรุงไทเปเปิดใช้10/1 (C/10-1)

ข้อควรระวังเมื่อใช้งาน:
1. บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. นอกอาคารให้เว้นระยะห่าง 1 เมตรขึ้นไป
4. ก่อนหรือหลังใช้อุปกรณ์เด็กเล่นควรล้างมือฆ่าเชื้อบ่อยๆ
5. สนามเด็กเล่นให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวัน 1 ครั้ง/วัน
6. หากมีร่องรอยของผู้ติดเชื้อ สนามเด็กเล่นดังกล่าวควรงดบริการชั่วคราว3วัน
และเข้าทำความสะอาดฆ่าเชื้อ