ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สถานพยาบาลในกรุงไทเป11 แห่งเปิดบริการ“คลินิกฉุกเฉินรับมือโรคระบาด”ให้บริการช่องทางเบ็ดเสร็จการคัดกรอง การตรวจโรค การรับยาให้กับประชาชน!เป่ยซื่อเคอ“คลินิกฉุกเฉินทดสอบโควิดที่ผลเป็นบวก”วันที่ 4 พฤษภาคมเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ก่อนเข้ารับบริการขอให้ประชาชนทำการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเพื่อลดการเสียเวลารอนาน! (C/5-5)

สถานพยาบาลในกรุงไทเป11 แห่งเปิดบริการ“คลินิกฉุกเฉินรับมือโรคระบาด”ให้บริการช่องทางเบ็ดเสร็จการคัดกรอง การตรวจโรค การรับยาให้กับประชาชน!เป่ยซื่อเคอ“คลินิกฉุกเฉินทดสอบโควิดที่ผลเป็นบวก”วันที่ 4 พฤษภาคมเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ก่อนเข้ารับบริการขอให้ประชาชนทำการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเพื่อลดการเสียเวลารอนาน!