ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ในสถานศึกษากรุงไทเปหากมีกรณีผู้ติดเชื้อ แนวทางหยุดเรียนป้องกันจากเชื้อโควิดสายพันธุ์Delta (C/9-5)

1. ในสถานศึกษากรุงไทเปหากมีกรณีผู้ติดเชื้อ แนวทางหยุดเรียนป้องกันจากเชื้อโควิดสายพันธุ์Delta:
(1) หากในโรงเรียน(โรงเรียนอนุบาล)มีบุคลากรครูนักเรียนสงสัยจะเป็นผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์Delta ตามหลักการมี1รายโรงเรียน(สถานศึกษา)จะหยุดเรียน14วัน อย่างไรก็ตามการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะพิจารณาตามการสอบสวนโรคระบาด 
(2) โรงเรียนควรช่วยเหลือดำเนินการป้องกันโรคระบาดที่เกี่ยวข้อง และภายใน4ชั่วโมงให้รายงานความปลอดภัยในโรงเรียน แจ้งต่อผู้ตรวจงานและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(3) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงเรียน
(4) ชั้นเรียนข้างต้นที่มีครูหรือนักเรียนติดเชื้อตามหลักการให้แยกกักตัว14วัน
 
2. สถานศึกษาในกรุงไทเปหากมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ แนวทางป้องกันจากเชื้อโควิดสายพันธุ์Delta
(1) ผ่านหน่วยงานสาธารณสุขสอบสวนโรคแล้ว จะออก“หนังสือแจ้งการกักตัว”ให้กับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
(2) โรงเรียนที่มีกรณีผู้ต้องกักตัวหรือไม่ทราบแหล่งติดเชื้อซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ผ่านความยินยอมจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เพื่อป้องกันจากการแพร่ระบาดชั้นเรียนดังกล่าวจะหยุดเรียน1-5 วัน หากเป็นโรงเรียนอนุบาลทั้งโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจะหยุดเรียน1-5 วัน
(3) ชั้นเรียนดังกล่าว(ชั้นอนุบาล)ให้ใช้การเรียนการสอนทางออนไลน์
(4) กระทรวงศึกษาธิการจะดูตามสถานการณ์ของโรคระบาดยื่นขอต่อที่ว่าการรัฐอนุมัติให้หยุดเรียนเพื่อป้องกันโรคระบาด
(5) ชั้นเรียนข้างต้นที่มีนักเรียนหยุดเรียนแยกกักตัว เปรียบกับผู้ที่สัมผัสเชื้อโควิดสายพันธุ์Deltaที่มีความเสี่ยงต่ำ หลัง5วันแล้วหากผลการทดสอบเป็นลบก็สามารถยกเลิกการกักตัว