ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ตั้งแต่10/5เป็นต้นไปโรงเรียนมัธยมต้นปลายอาชีวศึกษาเปิดให้ทัศนศึกษานอกโรงเรียน (C/10-2)

1. มาตรฐานการเปิด:นักเรียนที่ฉีดวัคซีนโควิดครบ14วันแล้วสามารถจัดทัศนศึกษา
2. ฉันทามติร่วมกัน:
(1) โรงเรียนเชิญสมาคมผู้ปกครอง สมาคมครู และครูภาคการศึกษาเข้าร่วมประชุม
(2)  มีการบรรยายสรุปก่อนออกเดินทาง รายละเอียดแผนการเดินทางควรระวังให้สอดคล้องกับระเบียบและมาตรการป้องกันโรคระบาด
3. เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม:
(1)รถรับส่งนักเรียนให้ใช้หน่วยเป็นห้องเรียน นักเรียนร่วมชั้นนั่งร่วมรถคันเดียวกันให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทุกวันวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนขึ้นรถทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์
(2)คนอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคนขับ หัวหน้านำทัวร์ มัคคุเทศน์ ทุกคนต้องให้ใบชี้แจงการจัดการด้านสุขภาพ
(3)การทานอาหาร ที่พัก:
(a)อาหาร1ชุดต่อ1คนเป็นหลัก การวางแผนทานอาหารในร้านขอให้ทำตามคำประกาศของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาด
(b)พิจารณาการเดินทางไปกลับภายในวันเดียวเป็นหลัก หากมีมติให้พักค้างคืนควรเลือกโรงแรมที่มีมาตรการป้องกันโรคระบาดที่ครบถ้วนก่อนเป็นอันดับแรก ก่อนเข้าพักแน่ใจแล้วว่ามีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ นั่งร่วมรถคันเดียวกันให้พักด้วยกัน แยกนอนเตียงเดี่ยวเป็นหลัก