ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เพื่อสอดคล้องกับมาตรการจากส่วนกลางปรับวิธีการรับมือโรคระบาด ตั้งแต่ 6 สิงหาคมเป็นต้นไป มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยจะนำมาใช้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการในอาคารบริหารกรุงไทเป(8-1)

เพื่อตอบสนองต่อมาตรการป้องกันโรคระบาดที่ประกาศวันที่5สิงหาคมโดยศูนย์บัญชาการป้องกันโรคระบาด เมื่อเข้า-ออกสถานที่กำหนด8สถานที่ต้องสวมหน้ากากอนามัย เสริมสร้างคุ้มครองสุขภาพของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตั้งแต่ 6 สิงหาคมเป็นต้นไปอาคารบริหารกรุงไทเปจะเสริมมาตรการป้องกันโรคระบาดโดยประชาชนทุกคนที่เข้ามาในอาคารต้องสวมหน้ากากอนามัย ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยจะถูกห้ามเข้าในอาคาร
 
 ศูนย์การบริหารราชการแถลงว่า เมื่อเร็วๆนี้ยอดผู้ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงยืนยันติดเชื้อกลับจากต่างประเทศมีเพิ่มขึ้น วันที่5สิงหาคม ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดประกาศให้ประชาชนทั่วไปที่เข้า-ออกสถานพยาบาล ระบบขนส่งมวลชน  ไฮเปอร์มาร์เก็ต สถานการศึกษา ที่แสดงละครจัดนิทรรศการ สถานบันเทิง และกิจกรรมรวมคนขนาดใหญ่ต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ ดังนั้นวันที่ 6 สิงหาคมเป็นต้นไปได้จึงนำมาตรการการเข้า-ออกอาคารบริหารกรุงไทเปกลับมาใช้อีกครั้ง โดยประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการต้องสวมหน้ากากอนามัย ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่ให้เข้ามาในอาคาร ประชาชนที่มาติดต่อราชการต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพของตนเอง

ตั้งแต่ 6 สิงหาคม เป็นต้นไป อาคารบริหารกรุงไทเปเสริมมาตรการป้องกันโรคระบาดโดยประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการต้องสวมหน้ากากอนามัย ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่สามารถเข้ามาในอาคาร ศูนย์การบริหารราชการแถลงว่า ขอประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันโรคระบาด และโปรดสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้า-ออก8สถานที่กำหนด กรุณาสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของตนเอง