ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ไหว้พระจันทร์รวมญาติ ป้องกันโรคระบาดทำให้ได้สมบูรณ์ (C/9-7)

1. สวนสาธารณะเหอผิ่งกรุงไทเปห้ามปิ้งย่าง
2. การทำกิจกรรมไหว้พระจันทร์ต้องทำตามระเบียบการป้องกันโรคระบาดอย่างจริงจัง(ในอาคาร80คน นอกอาคาร300คน)และขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่รับประทานอาหาร
3. เมื่อรับประทานอาหารควรมีฉากกั้นตลอดเวลาหรือนั่งแบบสลับฟันปลา
4. สวมหน้ากากอนามัย  หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม1.5 เมตรขึ้นไป