ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เฝ้าระวังDelta ทั่วกรุงไทเปเตรียมพร้อมเต็มที่ (C/9-4)

1. จัดกำลังคนสนับสนุนเตรียมพร้อมโรคระบาด
2. รถแท็กซี่ที่ร่วมป้องกันโรคระบาดเดิมมีจำนวน100คัน สำรองไว้ถึง200คัน
3. หผู้ป่วยเฉพาะทางจำนวน372เตียง 2วันสามารถสำรองไว้ถึง700เตียง 7วันมีถึง1421 เตียง
4. จำนวนโรงแรมที่ใช้กักตัวมีจำนวนเพิ่มต่อเนื่อง เพิ่มจำนวนตามสถานการณ์ของโรคระบาด
5. ขอให้ทุกคนสั่งซื้ออาหารกลับบ้าน ลดทานอาหารในร้าน ลดการรวมกลุ่ม