ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

แนวทางป้องกันโรคระบาดในธุรกิจอาหารเครื่องดื่มกรุงไทเป (C/10-8)

1. ด้านการทานอาหาร:
(1) ไม่บังคับให้ใช้ฉากกั้นหรือนั่งสลับฟันปลา
(2) งานเลี้ยงเปิดให้เดินชนแก้วน้ำชา(เหล้า)ตามโต๊ะ กรุณาลดอัตราความถี่การชนแก้ว
(3)อาหารบนโต๊ะและอาหารบุฟเฟ่ต์ไม่จำกัดต้องเป็นพนักงานร้านแบ่งหรือคีบอาหารให้
2. แนวทางควบคุม:
(1) บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นจริง ลูกค้าที่มีไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจส่วนบน ห้ามเข้าร้าน นอกเหนือจากทานอาหารเครื่องดื่มแล้ว ยังคงสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
(2) ทางเข้าออกร้านให้วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์หรืออุปกรณ์ล้างมือ
(3) ร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ควรจัดฉากกั้นอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากละอองน้ำลายลูกค้า 
(4)ประเภทธุรกิจที่จำนวนคนในอาคารหรือนอกอาคารมากกว่าที่ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดกำหนดไว้ ก่อนเปิดธุรกิจ3วันควรรายงานแจ้งต่อ
สำนักอนามัย