ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

แผนการฉีดวัคซีนในสถานศึกษากรุงไทเป (C/9-3)

1. แผนการฉีดวัคซีนในสถานศึกษากรุงไทเป:ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาในไทเปจำนวน166แห่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกับโรงพยาบาลไทเปซื่อลี่เหลียนเหอ7แห่งและสถานพยาบาลและคลีนิกที่อยู่ในระบบประกันสุขภาพ37แห่ง (เตรียมปฐมพยาบาลฉุกเฉินและขนย้ายฉุกเฉินรวมบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์1คน+เจ้าหน้าที่พยาบาล3คนเท่ากับ1ทีม การจัดสรรกำลังคนอื่นๆ4~10คน)
 
2. แผนระยะเวลาการรับวัคซีน
(1) เป้าหมายการรับวัคซีน:หลังวัคซีนมาถึงแล้วภายใน2สัปดาห์ให้ฉีดวัคซีนเสร็จสมบูรณ์
(2) ระยะเวลาการรับวัคซีน:22 กันยายน-6 ตุลาคม 2021
(3) ช่วงเวลาการรับวัคซีน:แบ่งดำเนินการเป็นสองช่วง
 
ช่วงแรก(9/22-9/29):มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาระบบ5ปีชั้นปีที่1-3
ช่วงสอง(9/30-10/6) :มัธยมศึกษาตอนต้น
(เวลารับวัคซีนจะประสานโดยสถานศึกษาและสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบประกันสุขภาพ)