ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาในกรุงไทเป(C/10-6)

1. ขอบเขตที่เปิด:“แนวทางการจัดกิจกรรมกีฬา”หัวข้อกิจกรรมที่ให้เปิด
2. หลักเกณฑ์พิเศษ:
(1) ผู้เข้าแข่งขัน/ผู้ตัดสินให้มีเอกสารรับรองสุขภาพ ตามแผนป้องกันโรคระบาดให้ยื่นเรื่องขอไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างการแข่งขัน
(2)หากการแข่งขันเปิดให้ผู้ชมเข้าสนามแข่งหรือมีผู้แข่งขันที่มีผู้ช่วย ที่นั่งของคนเหล่านี้ควรนั่งสลับฟันปลาและในอาคารให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย1.5 เมตร ภายนอกอาคารเว้นระยะห่าง1 เมตร พร้อมทั้งรายงานผ่านหน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติแล้วจึงค่อยจัดการแข่งขัน
(3) เจ้าหน้าที่ทำงานและทีมเจ้าหน้าที่แข่งขันควรเริ่มดูแลและเฝ้าสังเกตสุขภาพสองสัปดาห์ก่อนทำกิจกรรม
(4)  หากมีผู้แข่งขันหรือเจ้าหน้าที่ทำงานที่มาจากต่างประเทศ ควรร่วมมือตามระเบียบการป้องกันโรคระบาดของศูนย์บัญชาการป้องกันโรคระบาด และผ่านหน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติแล้วจึงเริ่มเข้าสู่สนามเพื่อฝึกซ้อมหรือแข่งขัน