ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

75ปี+ AZ ฉีดวัคซีนเข็มที่2เริ่มนัดลงทะเบียน นัดฉีดวัคซีนจากส่วนกลางครั้งที่8 (C/9-6)

รับวัคซีน:ผู้สูงวัยที่มีอายุ75ปีขึ้นไปที่ฉีดวัคซีนAZเข็มแรกและฉีดครบ10สัปดาห์ขึ้นไป
เวลานัดลงทะเบียน:9/10 (10:00)-9/12 (12:00)
เวลาฉีดวัคซีน:9/15~9/19
แพลตฟอร์มนัดลงทะเบียน:COVID-19 แพลตฟอร์มนัดลงทะเบียนฉีดวัคซีนจากส่วนกลาง (ลิงก์เชื่อมตามด้านล่าง)

ผู้ไม่ได้นัดหมายทางออนไลน์
เป้าหมายที่แจ้ง:ผู้สูงวัยที่มีอายุ75ปีขึ้นไปที่ฉีดวัคซีนAZเข็มแรกและฉีดครบ10สัปดาห์ขึ้นไป
เวลาแจ้ง:9/16~9/17 จะส่งใบแจ้งฉีดวัคซีน ขอให้ไปฉีดวัคซีนตามวันเวลาและสถานที่ที่แจ้งไว้ในใบแจ้งฉีดวัคซีน
เวลาที่ฉีดวัคซีน:9/22~9/23
สายด่วนสอบถามการฉีดวัคซีน:23754341、23753782