ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ผ่อนปรนมาตรการเข้าไต้หวันการตรวจคัดกรองโรค โดยยกเลิกมาตรการตรวจคัดกรองด้วยPCRแบบน้ำลายที่ท่าอากาศยาน/ท่าเรือสำหรับผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางมาไต้หวัน บุคคลที่เดินทางเข้าไต้หวันขอให้ร่วมมือระวังอาการ7วัน เมื่อมีอาการให้ตรวจด้วยATK(C/2-1)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคประกาศเมื่อวันที่ 31 มกราคมว่า ผ่านการประเมินอัตราการคัดกรองโรคแบบน้ำลายสำหรับผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางเข้าไต้หวันแสดงผลเป็นบวกในเกณฑ์ลดลงต่อเนื่อง ตั้งแต่(2023)วันที่ 7 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป(ตามตารางเที่ยวบินของสายการบินที่มาถึงไต้หวัน)ยกเลิกมาตรการคัดกรองโรคPCR แบบน้ำลายที่ท่าอากาศยาน/ท่าเรือสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินตรงจากประเทศจีนที่เข้าไต้หวัน เที่ยวบินของไต้หวันและเคสเฉพาะสำหรับประชาชนพื้นที่จินเหมินและหม่าจูที่เดินทางไปมาช่วงเทศกาลตรุษจีน นอกจากนี้ ผู้โดยสารจากประเทศจีนมาเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงมาเก๊าเดินทางเข้าไต้หวัน ที่ต้องมีผลตรวจภายใน48 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องหรือผลตรวจคัดกรองATKภายใน24ชั่วโมงซึ่งจะยกเลิกมาตรการในวันเดียวกัน


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคชี้แจงว่า เพื่อคุ้มครองพลเมืองไต้หวันให้มีสุขภาพแข็งแรงและขณะเดียวกันได้ตรวจสอบสายพันธุ์โควิดกลายพันธุ์เสี่ยงจากประเทศจีน เสริมมาตรการการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศจีนมา

ไต้หวัน ในปีนี้ตั้งแต่วันที่1-29 มกราคม ผู้โดยสารสะสมดำเนินการ 46000 คน ผู้ติดเชื้อยืนยันที่เดินทางเข้ามามีประมาณ 4000 คน หลังการประเมินผู้โดยสารจากประเทศจีนที่เข้าไต้หวันผลตรวจเป็นบวกลดลงจาก25% ต่อวันเหลือประมาณ2% และยังคงอยู่ที่จุดต่ำสุด จำนวนสายพันธุ์ที่ทดสอบลดลงและการทดสอบผลเป็นสายพันธุ์ BA.5、BF.7เป็นหลัก ยังตรวจไม่พบสายพันธุ์ใหม่ นอกจากนี้พิจารณาถึงมาตรการไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวที่ไต้หวันซึ่งยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นงานป้องกันโรคตามแนวพรมแดนจึงให้กลับสู่การติดตามและการควบคุมปกติ


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคชี้แจงเพิ่มเติม ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคมีการชะลอตัว ยังไม่พบสายพันธุ์กลายพันธุ์ใหม่ที่คุกคาม และช่วง1เดือนที่ผ่านมาผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไต้หวันต่อวันกับสัดส่วนผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับต่ำ(ประมาณ0.4-2.2%) ขณะเดียวกันสำหรับเป้าหมายผู้โดยสารขาเข้าที่แสดงอาการ ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเมื่อจำเป็นให้เข้าตรวจคัดกรอง บวกกับภายในประเทศมีการจำหน่ายชุดตรวจATKซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อได้สะดวก ดังนั้นตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ปรับมาตรการการรับชุดตรวจคัดกรองATK ที่ท่าอากาศยาน/ท่าเรือเดิมจาก4ชุดเป็น1ชุด  ระหว่างการระวังสังเกตอาการ0+7หากแสดงอาการให้ตรวจเพิ่มด้วยชุดตรวจATK สำหรับผู้ที่ต้องการกรุณาหาซื้อได้ที่ช่องทางต่างๆ(เช่นร้านขายยาหรือร้านค้าปลีกหรือร้านค้าที่จำหน่ายชุดตรวจATK)


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคย้ำว่า มาตรการการป้องกันโรคสำหรับผู้โดยสารทั้งหมดที่เดินทางเข้าไต้หวันจะยังคงเดิมการระวังสังเกตอาการ7วัน ขอความร่วมมือจากประชาชนปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากแสดงอาการให้ตรวจเพิ่มด้วยชุดตรวจATK  คุ้มครองตัวท่านและชุมชนให้ปลอดภัย