ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

แนวทางการจัดการสระว่ายน้ำในกรุงไทเป(C/10-5)

1. หัวข้อที่เปิดใช้:สระว่ายน้ำ/สระดำน้ำ/พื้นที่อาบน้ำชำระร่างกายก่อนลงสระ/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า/ห้องอาบน้ำ/สระสปา(รวมพื้นที่SPA)/สระเล่นเกม
(1) สระว่ายน้ำทุก8ตารางเมตรรองรับจำนวนคนมากสุด1คน
(2) ควรรักษาค่า pH ของคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ระหว่าง 7.2-7.8 ค่าคลอรีนอิสระควรอยู่ระหว่าง1.0-1.5ppm
(3)กระดานลอยน้ำ /อุปกรณ์ว่ายน้ำ/เครื่องเป่าผมต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วจึงให้ลูกค้าคนต่อไปใช้
2.หัวข้อที่ห้ามเปิด:สถานที่ที่ไม่เปิดใช้งาน(ห้องซาวน่า / ห้องอบ / ห้องอบไอน้ำ)
3.หัวข้อควรระมัดระวัง:
(1) ขณะใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
(2) ก่อนลงสระและหลังขึ้นจากสระให้รีบสวมหน้ากากอนามัยทันที ขณะที่ยังไม่สวมหน้ากากอนามัยควรเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย2เมตร และหลีกเลี่ยงจากการพูดคุย
 (3)หลังการใช้ให้ฆ่าเชื้อทำความสะอาดห้องอาบน้ำและแยกสลับใช้งานกันเป็นระยะ