ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ตั้งแต่ 1 กันยายน เป็นต้นไป เดินทางเข้าไต้หวันยังคงมาตรการกักตัว3+4วัน สำหรับ 4วันหลังให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองสถานที่กักตัวปรับเป็น“1คน1ห้อง” (C/8-2)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงวันนี้ (15)  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งคำนึงถึงความต้องการของประชาชน ผ่านการประเมินการดำเนินการอย่างครอบคลุมตามมาตรการกักตัวเมื่อเข้าประเทศ สถานการณ์โรคระบาดในประเทศ การป้องกันโรคและความสามารถทางการแพทย์ ตั้งแต่วันนี้  1 กันยายน  (2022)เป็นต้นไป เมื่อเดินทางเข้าไต้หวันยังคงมาตรการการกักตัว3 วัน และเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองอีก 4วัน สำหรับ4วันหลังที่ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองสถานที่กักตัวปรับเป็น“1คน1ห้อง”เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ : 


1.สถานที่และจำนวนวันที่กักตัว
(1)กักตัว 3 วัน:ยังคงเป็น“บ้านตัวเองหรือญาติมิตรที่สอดคล้องตามเงื่อนไข 1คน1ห้อง”หรือ“โรงแรมกักตัว”
(2) สำหรับ4วันหลังที่ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง:
1.ต้องสอดคล้องตามเงื่อนไข1คน1ห้องในบ้านตัวเองหรือญาติมิตรที่ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง เงื่อนไข1คน1ห้องเป็นห้องนอนเดียวที่มีห้องน้ำเป็นหลัก และห้ามเข้าพักในโรงแรมทั่วไป
2. สถานที่กักตัว 3 วันไปกลับตามเงื่อนไขสถานที่เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง1คน1ห้อง ไม่ต้องแจ้งเรื่องต่อที่ว่าการท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนสถานที่ช่วงเฝ้าระวังสังเกตอาการอีก

2.ระเบียบมาตรการการตรวจคัดกรองโรค ช่วงเวลาการกักตัวและการเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไต้หวันยังคงเดิมไม่เปลี่ยน ผู้ละเมิดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะได้รับโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันโรคติดเชื้อมาตราที่58 หัวข้อที่69  และรับโทษปรับเป็นเงิน10,000 เหรียญไต้หวันขึ้นไปไม่เกิน150,000 เหรียญไต้หวัน:

(1) มาตรการทดสอบคัดกรองโรค:
1.การตรวจหากรดนิวคลีอิกจากเชื้อไวรัส (PCR) :เข้าไต้หวัน(วันที่0) ร่วมมือในการตรวจหาเชื้อไวรัสแบบน้ำลายจากคอที่สนามบิน/ท่าเรือ เข้าตรวจคัดกรองด้วยวิธีPCR
2. การทดสอบด้วยชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน:เมื่อเดินทางเข้าไต้หวันผู้โดยสารที่มีอายุ2ขวบขึ้นไปจะได้รับชุดตรวจโควิด19แบบเร่งด่วนจำนวน 2 ชุดจากเจ้าหน้าที่สนามบินเพื่อใช้ตรวจระหว่างกักตัวที่รู้สึกไม่สบายและช่วงเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองเมื่อจะออกนอกเคหสถานเป็นครั้งแรก

(2) ระหว่างการเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองควรปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันโรค:
1. ไม่จำเป็นอย่าออกนอกสถานที่
2. ภายใน 2 วันต้องตรวจด้วยชุดตรวจโควิด19แบบเร่งด่วนมีผลเป็นลบ จึงสามารถออกไปข้างนอกทำงานหรือซื้อสิ่งของในชีวิตประจำวันได้
3. ออกไปข้างนอกสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและเว้นระยะห่างทางสังคม
4. นักธุรกิจการค้าที่ต้องทำงาน สัมภาษณ์ บรรยาย หรือไปประชุม  ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและเว้นระยะห่างทางสังคม
5. ระหว่างทำงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม ต้องการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ชั่วคราว และสวมหน้ากากอนามัยทันทีเมื่อรับประทานเสร็จ
6. หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดหรือสัมผัสกับบุคคลแปลกหน้า
7. นักธุรกิจการค้าควรรับประทานอาหารในสถานที่แยกต่างหากหรือร่วมรับประทานกับบุคคลที่เจาะจง แต่ควรมีฉากกั้นหรือเว้นระยะห่าง
8. การรักษาพยาบาลหรือการตรวจในกรณีไม่เร่งด่วนควรเลื่อนเวลาออกไปก่อน
ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคย้ำเตือน มาตรการการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าไต้หวันเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันโรค COVID-19  ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับข้างต้น ร่วมกันปกป้องคุ้มครองชุมชนในประเทศให้ปลอดภัย