ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลไทเปซื่อลี่เหลียนเหอกรุงไทเปสาขาจงซิง สาขาเหรินอ้าย สาขาเหอผิ่ง สาขาจงเสี้ยว สาขาหยางหมิง ตั้งแต่วันที่15 มีนาคม(วันจันทร์)เป็นต้นไป การตรวจทดสอบโรค COVID-19(โรคปอดอักเสบติดเชื้อชนิดรุนแรง)ค่าใช้จ่ายปรับลดเป็น5000ดอลลาร์ไต้หวัน (c3/1)

กรุณาดูรายละเอียดโรงพยาบาลไทเปซื่อลี่เหลียนเหอ-คลีนิกตรวจทดสอบโรค COVID-19เสียค่าใช้จ่าย:
https://tpech.gov.taipei/News_Content.aspx?n=8906BD9619673CA6&s=3F97FE3B36B63543&sms=95477BCD9B958CFB