ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ข้อควรระวังและข้อห้ามในการฉีดวัคซีนชนิดBNT (C/9-10)

1. มีประวัติแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนที่รุนแรงมาก่อน หรือผู้ที่เคยฉีดวัคซีนชนิดนี้มาก่อนแล้วเกิดอาการแพ้รุนแรงไม่เหมาะที่จะรับวัคซีน
2. ยังไม่เปิดให้ฉีดวัคซีนไขว้ หากฉีดวัคซีนยี่ห้ออื่นแล้วไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิดนี้
3. วัคซีนชนิดนี้ต้องไม่ฉีดพร้อมกับวัคซีนชนิดอื่น (เช่น HPV) แนะนำเว้นช่วงการฉีดวัคซีนให้มีระยะห่างจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย7วัน และเว้นช่วงระยะห่างจากการฉีดวัคซีนชนิดอื่นอย่างน้อย14วัน
4. ผู้ที่มีไข้หรือผู้ที่มีอาการป่วยหนักหรือปานกลางชนิดเฉียบพลัน รอให้อาการคงที่แล้วค่อยมารับการฉีดวัคซีน
5. ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำ(รวมผู้ที่รับการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด)และสตรีมีครรภ์ ให้ผ่านแพทย์ประเมินก่อนว่าฉีดวัคซีนได้หรือไม่