ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

12/28-1/10 ยังคงยกระดับการแจ้งเตือนระดับ2ทั่วประเทศ (C/12-7)

1. การสวมหน้ากากอนามัยยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ออกนอกบ้านสวมหน้ากากอนามัย สอดคล้องตามเงื่อนไขต่อไปนี้ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย:
(1) สถานที่ต่อไปนี้ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่ควรพกหน้ากากอนามัยติดตัวตลอดเวลา หากมีอาการไม่สบายที่เกี่ยวข้องหรือต้องพบปะบุคคลแปลกหน้าที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ ควรสวมหน้ากากอนามัย:
1. เมื่อร้องเพลงหรือออกกำลังกายในอาคาร
2. ถ่ายรูปส่วนบุคคลหรือถ่ายรูปกลุ่มทั้งในและนอกสถานที่
3. คนเดียวหรือหลายคนเข้าถ่ายทอดสด อัดเทป พิธีกร  รายงาน สุนทรพจน์ บรรยาย บรรยายชั้นเรียน เป็นต้น ซึ่งเข้าดำเนินการหรือถ่ายงานหรือกิจกรรมงานที่ต้องใช้การพูดสนทนา
4. ผู้ที่ทำงานด้านเกษตรกรรมป่าไม้ประมงเลี้ยงสัตว์ที่ทำงานอยู่ในสถานที่โล่ง(เช่น:พื้นที่ทุ่งนา ฟาร์มปลา ป่าเขา)
5. กิจกรรมในป่า(รวมพื้นที่นันทนาการป่า) กิจกรรมชายหาด
6. สำหรับการแช่น้ำพุร้อน/อุ่น  ห้องอบ  อุปกรณ์สปาน้ำ  เซาว์น่า ห้องอบไอน้ำ กิจกรรมทางน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะทำให้หน้ากากอนามัยเปียกชื้นง่าย
 
(2) ออกนอกบ้านเมื่อต้องบริโภคอาหารไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย
(3) เป็นสถานที่ตามที่ศูนย์บัญชาการป้องกันโรคระบาดหรือหน่วยงานหลักกำหนด หากสอดคล้องตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันโรคระบาดที่เกี่ยวข้องให้ถอดหน้ากากอนามัยได้ชั่วคราว
 
2.สถานที่ประกอบกิจการและสถานที่สาธารณะยังคงมาตรการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล วัดอุณหภูมิร่างกาย เพิ่มการฆ่าเชื้อทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ควบคุมจัดการสุขภาพของพนักงาน และการรับมือกับกรณีผู้ติดเชื้ออย่างทันท่วงที