ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

​ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตในกรุงไทเป ใช้วิธีการหมุนเวียนซื้อสินค้าโดยแบ่งตามเลขท้ายบัตรประชาชนเลขคู่และเลขคี่!


ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตในกรุงไทเป ใช้วิธีหมุนเวียนซื้อสินค้าโดยแบ่งตามเลขท้ายบัตรประชาชนเลขคู่และเลขคี่  วันจันทร์-วันศุกร์ให้หมุนเวียนเข้าซื้อสินค้ากันเอง ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์บังคับให้เข้าหมุนเวียนกันซื้อสินค้า!

*แจ้งเตือน:ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้ใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก หากไม่มีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักให้ใช้หมายเลขหนังสือเดินทางได้นะ!

รายละเอียดกรุณาดูทางเว็บไซต์:https://bit.ly/35603m5