ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เว้นระยะห่างทางสังคม(4-10)

เว้นระยะห่างทางสังคม

การเว้นระยะห่างทางสังคม และ การเว้นระยะห่างกับผู้อื่น

  • ภายนอกอาคาร: มากกว่า1เมตร
  • ภายในอาคาร: มากกว่า1.5เมตร
หากคุณไม่สามารถรักษาระยะห่างได้ ต้องสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง

หากคุณรู้สึกไม่สบาย โปรดสวมหน้ากากอนามัย และรับการรักษาโดยเร็วที่สุด โดยแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับประวัติการเดินทาง อาชีพ ประวัติการติดต่อหรืออยู่ใน กลุ่ม (TOCC)

เคารพผู้อื่น ปกป้องตนเอง