ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

แนวทางการจัดการป้องกันโรคระบาดในสถานที่ร้องเพลงและร้านวีดีทัศน์(C/10-7)

1. การจัดการดูแลลูกค้า
(1) เลือกใช้การนัดหมายหรือจองทางออนไลน์
(2) บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นจริง หน้าร้านสแกน1ครั้ง ในห้องร้องสแกน1ครั้ง ผู้ประกอบการต้องวัดอุณหภูมิร่างกายและบริการสเปรย์
แอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ หากมีอาการระบบทางเดินหายใจส่วนบนหรือมีไข้ห้ามเข้าสถานที่
(3) ภายในร้านลูกค้าควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ชั่วคราว
(4)มาตรการจำกัดจำนวนคนหมุนเวียนหรือจำนวนคนทั้งหมด:ภายในอาคาร2.25ตารางเมตร/คน นอกอาคาร1ตารางเมตร/คน
(5)สามารถทานอาหารในพื้นที่ทานอาหารนอกห้องร้องคาราโอเกะ บริเวณพื้นที่นี้ควรปฏิบัติตาม “มาตรการป้องกันโรคระบาดในธุรกิจอาหารเครื่องดื่มกรุงไทเป”
2. ผู้ประกอบการกับแนวทางป้องกันโรคระบาด:
(1) มีพนักงานร้านร้อยละ6ขึ้นไปที่ฉีดวัคซีน1เข็มและฉีดครบ14 วันแล้ว
(2) ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วแต่ยังไม่ครบ14 วันหรือผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ทุก7วันควรตรวจแอนติเจนอย่างรวดเร็ว SARSCoV2(รวมชุดตรวจโควิดรีเอเจนต์เองที่บ้านหรือการทดสอบในห้องปฏิบัติการ) รายชื่อพนักงานและผลทดสอบหลังรวบรวมเป็นเล่มแล้ว เก็บไว้ที่ร้านเพื่อให้สำนักอนามัยไทเปใช้ตรวจสอบ
(3) พยายามใช้วิธีรับชำระเงินแบบไร้สัมผัส:เช่น ชำระเงินออนไลน์ บัตรคอนเทคเลส เป็นต้น ขณะรับและคืนเงินสดควรลดสัมผัสเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ
(4) ก่อนและหลังลูกค้าชำระเงินแล้วให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดโต๊ะ 
(5)หลังลูกค้าแต่ละกลุ่มชำระเงินแล้ว ควรเข้าทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องร้องคาราโอเกะ และเว้นช่วงอย่างน้อย 30 นาทีจึงเริ่มให้ลูกค้ากลุ่มใหม่เข้าไปใช้บริการ
(6) รักษาสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก เช่น ทุก2ชั่วโมงใช้พัดลมดูดอากาศหรือเครื่องปรับอากาศเข้าช่วยให้อากาศไหลเวียนสะดวก
(7)ในเวลาเปิดร้านควรจัดพนักงานร้านประจำคอยดูแลลูกค้าว่าปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคระบาดหรือไม่ พร้อมจดบันทึกไว้ใช้ตรวจสอบ
(8)ต้องไม่มีบริการเด็กนั่งดริงก์