ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

11/16-11/29 ยังคงมาตรการการแจ้งเตือนโรคระบาดระดับ2ทั่วประเทศ (C/11-4)

1. ระเบียบการสวมหน้ากากอนามัยยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นอกเหนือจากสถานการณ์(ดังด้านล่าง) ออกนอกบ้านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2. สถานที่ที่ยังคงปิดให้บริการ (ร้านฟังเพลง ร้านเต้นรำ ร้านกลางคืน คลับสโมสร ร้านเหล้า บาร์  ไนท์คลับ:ร้านฟังเพลง ร้านเต้นรำ ร้านกลางคืน คลับสโมสร ร้านเหล้า บาร์  ไนท์คลับ/เลานจ์ ร้านแต่งทรงผมที่มีบริการนวดร้องเพลง)ไม่มีคนนั่งดื่ม สอดคล้องตามการควบคุมโรคระบาดให้เปิดได้แบบมีเงื่อนไข

3. ตั้งแต่11/16 เป็นต้นไปสถานบันเทิงที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีบริการนั่งเป็นเพื่อน ที่สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันโรคระบาด สามารถเปิดทำธุรกิจ:
(1) สอดคล้องตามหลักการ:บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล วัดอุณหภูมิร่างกาย นอกเหนือจากบริโภคอาหารเครื่องดื่มแล้ว ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จากการเฝ้าสังเกตสุขภาพของพนักงาน มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่เพียงพอ ทุกวันทำความสะอาดสภาพแวดล้อม/ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสิ่งของอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน
(2) การตรวจหาเชื้อและการฉีดวัคซีนของพนักงาน:

ให้ทุกคนรับวัคซีนอย่างน้อย1 โดสครบ 14 วัน
ก่อนเปิดบริการครั้งแรกให้มีการตรวจคัดกรองแอนติเจนอย่างรวดเร็วภายใน 3 วัน(รวมการคัดกรองแบบรวดเร็วในบ้าน)หรือใบทดสอบPCRผลเป็นลบ
(3)  ทำเรื่องยื่นขอและผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลท้องถิ่น:ส่วนธุรกิจบริการหัวข้ออาหาร  นวดกดจุด ปรับสมดุลร่างกาย  มีอุปกรณ์ให้ร้องเพลง ต้องแยกจัดการตามแนวทางที่เกี่ยวข้อง
(4)  การจัดการหลังกลับมาเปิดธุรกิจ:
พนักงานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่2ครบ14 วัน ให้ตรวจคัดกรองแอนติเจนอย่างรวดเร็วทุกสัปดาห์ 1 ครั้ง (รวมถึงการคัดกรองแบบรวดเร็วที่บ้าน) หรือทดสอบ PCR 
พนักงานที่ฉีดวัคซีน2 เข็มครบ14วันแล้ว ไม่ต้องตรวจคัดกรองแอนติเจนอย่างรวดเร็วทุกสัปดาห์ 1 ครั้ง (รวมถึงการคัดกรองแบบรวดเร็วที่บ้าน) หรือทดสอบ PCR 
ลูกค้าที่เข้ามาในสถานที่อย่างน้อยมีหลักฐานการฉีดวัคซีน1 เข็มและครบ 14วันแล้ว
 
4. ออกนอกบ้านควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา สำหรับผู้ที่สอดคล้องตามเงื่อนไขด้านล่าง ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย:
(1) สถานที่ด้านล่างไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่ควรพกหน้ากากอนามัยติดตัวตลอดเวลา หากคุณมีอาการที่เกี่ยวข้องหรือไม่สามารถเว้นระยะห่างกับบุคคลแปลกหน้าได้ ควรสวมหน้ากากอนามัย:
เมื่อเล่นกีฬา/ร้องเพลงในที่ร่มกลางแจ้ง ถ่ายภาพส่วนบุคคล/ถ่ายภาพหมู่ในที่ร่มกลางแจ้ง คนงานเกษตร ป่าไม้ ประมง และเลี้ยงสัตว์ที่ทำงานในสถานที่โล่งแจ้ง(เช่น ทุ่งนา ฟาร์มปลา ป่าเขา) สำหรับพื้นที่ป่า(รวมพื้นที่นันทนาการในป่า) / กิจกรรมบนชายหาด และสถานที่ที่ทำหน้ากากอนามัยเปียกชื้นง่าย เช่น บ่อน้ำพุร้อนบ่อน้ำพุเย็น/ห้องอบ /สปาน้ำ /ห้องซาวน่า /ห้องอบไอน้ำ/กิจกรรมทางน้ำ 
(2) ออกนอกบ้านเมื่อต้องบริโภคอาหารไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย
(3) เป็นสถานที่ตามที่ศูนย์บัญชาการป้องกันโรคระบาดหรือหน่วยงานหลักกำหนด หากสอดคล้องตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันโรคระบาดที่เกี่ยวข้องให้ถอดหน้ากากอนามัยได้ชั่วคราว