ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมเป็นต้นไป เริ่มมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้โดยสารที่เข้ามาในไต้หวันจากประเทศจีนที่เปลี่ยนเครื่องผ่านฮ่องกงมาเก๊า (C/1-1)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคประกาศวันนี้(3)จากการที่สถานการณ์ของโรคระบาดในประเทศจีนทวีความรุนแรงขึ้น ผู้โดยสารที่เที่ยวบินตรงจากประเทศจีนต้องให้ความร่วมมือในการคัดกรองเชื้อPCRแบบน้ำลายที่สนามบินแล้ว ตั้งแต่วันนี้ 6 มกราคม(2023)เป็นต้นไป(ตามตารางของสายการบินที่มาถึงไต้หวัน)ผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศจีนซึ่งแวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงมาเก๊า ต้องมีผลตรวจPCR ภายใน48ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องหรือผลตรวจคัดกรองATKภายใน 24 ชั่วโมง


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงว่า ตอนนี้รัฐบาลฮ่องกงและมาเก๊าได้จัดมาตรการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศจีนแล้ว รัฐบาลฮ่องกงกำหนดข้อบังคับผู้โดยสารจากประเทศจีนที่เดินทางเข้าประเทศต้องมีผลตรวจPCRภายใน48ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องหรือผลตรวจคัดกรองATKภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับผู้โดยสารจากประเทศจีนที่แวะเปลี่ยนเครื่องต้องให้ความร่วมมือกับมาตรการการป้องกันโรคของประเทศปลายทาง ส่วนรัฐบาลมาเก๊ากำหนดให้ผู้โดยสารจากประเทศจีนที่เดินทางเข้ามาต้องมีผลตรวจเชื้อPCR ภายใน72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง 


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคชี้แจงว่า สถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อในประเทศจีนทวีความรุนแรงการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้สูงอายุที่ติดเชื้อและจำนวนผู้ป่วยหนักมีมากขึ้น ข้อมูลที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่า หลังปีใหม่ไปจนถึงเทศกาลตรุษจีนจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมืองขนาดเล็กเป็นหลัก เนื่องมาจากในพื้นที่ดังกล่าวขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจำนวนผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ประกอบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนมีการเคลื่อนย้ายของประชากรในเมืองและชนบทซึ่งการแพร่เชื้อส่งผลกระทบอย่างมาก คาดว่าก่อนและหลังเทศกาลตรุษจีนจะทำให้การระบาดเพิ่มขึ้นอีกครั้ง การแพร่ระบาดโดยรวมอาจกินเวลานานกว่า 3 เดือน


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคชี้แจงเพิ่มเติมรหัสพันธุกรรมไวรัสที่ระบาดในประเทศจีนเป็นสายพันธุ์Omicron สายพันธุ์ BA.5.2 และสายพันธุ์ BF.7 เป็นหลัก อย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายของผู้คนอาจเพิ่มโอกาสให้เกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคจะเพิ่มการสังเกตติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินความเสี่ยงการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่และผลกระทบที่จะมีต่อไต้หวัน


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคกำชับว่า ก่อนเทศกาลตรุษจีนที่มีผู้คนเดินทางกลับบ้านเกิด ขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางกลับไต้หวันต้องทำความเข้าใจล่วงหน้าและให้ความร่วมมือมาตรการป้องกันโรคเมื่อเข้าไต้หวันในการระวังสังเกตอาการ7วันและมาตรการการคัดกรองโรค ร่วมกันปกป้องคุ้มครองชุมชนในประเทศให้ปลอดภัย