ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดเปิดให้ชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 (C/11-3)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดเปิดให้ชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก(รวมชาวต่างชาติ ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงมาเก๊า และบุคคลที่ไม่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ไต้หวัน) สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโรค COVID-19 ชาวต่างชาติสามารถเข้าไปที่「แพลตฟอร์มลงทะเบียนรับวัคซีนฟรีCOVID-19」ป้อนหมายเลขประจำตัวชาวต่างชาติ ร่วมกับหมายเลขอนุญาตเข้าออกประเทศหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง เข้าลงทะเบียนประสงค์ฉีดวัคซีนและนัดหมายเข้าฉีดวัคซีน กรมตรวจคนเข้าเมืองแถลงว่า หากชาวต่างชาติมีความประสงค์เข้ารับวัคซีน สามารถมายื่นเรื่องขอหมายเลขประจำตัวได้

กรมตรวจคนเข้าเมืองแถลงเพิ่มเติมว่า สำหรับชาวต่างชาติที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในไต้หวันค่อนข้างนานนั้น ในช่อง 「บันทึกแนบ」 ของใบอนุญาตเข้าออกประเทศมีหมายเลขประจำตัวให้แล้ว ไม่ต้องยื่นขอเพิ่มเติมอีก ชาวต่างชาติที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวสามารถใช้วิธีการยื่นขอทางออนไลน์หรือมาที่เคาน์เตอร์เพื่อขอยื่นเรื่องได้