ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

แนวทางคัดกรองตรวจรถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารไปยังสถานที่กักตัวและหลักการฆ่าเชื้อทำความสะอาดที่สำคัญ (C/1-2)

I. คนขับรถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารไปยังสถานที่กักตัวต้องฉีดวัคซีนโควิดครบแล้ว 2 เข็ม
1. ปัจจุบันในไทเปรถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารไปยังสถานที่กักตัวมีจำนวน 516 คันซึ่งวันที่1/8-1/9 จำนวนทั้งหมดจะเข้าตรวจทดสอบคัดกรอง PCR
2. แยกเป็นกลุ่มละ 5 กลุ่ม(กลุ่มละ100 คน)ทุกสัปดาห์ผู้ขับรถแท็กซี่แต่ละกลุ่มสามารถกำหนดเวลา11:00-14:00น. รีบนำรถไปที่สวนสาธารณะต้าเจียเหอผิงเพื่อรับการตรวจคัดกรอง
 
II. คนขับรถบัสรับส่งผู้โดยสารไปยังสถานที่กักตัว /รถบัสตรวจโรคติดเชื้อ /แท็กซี่ที่ใช้รับส่งผู้โดยสารที่ไปคัดกรองทั้งหมดให้รับวัคซีนครบสองเข็ม
1. ปัจจุบันในไทเปมีรถบัสรับส่งผู้โดยสารไปยังสถานที่กักตัวจำนวน 20 คัน รถบัสตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อจำนวน30คัน รถแท็กซี่บริการรับส่งผู้ที่จะไปตรวจคัดกรองโรคจำนวน 5 คัน
2. จัดให้คนขับรถทุกสัปดาห์ละ1ครั้ง ไปรับการตรวจคัดกรองโรคที่สถานตรวจคัดกรองเจี้ยนถัน
3. คนขับรถทั้งหมดที่ลงทะเบียนแล้ว ขอให้ไปทดสอบคัดกรองโรคต่อได้ที่โรงพยาบาลไทเปซื่อลี่เหลียนเหอ
 
III. หลักการฆ่าเชื้อทำความสะอาดที่สำคัญ(ทำหน้าที่เสร็จให้ทำการฆ่าเชื้อทำความสะอาดทุกครั้ง)
1. รถบัสรับส่งผู้โดยสารไปยังสถานที่กักตัว:ที่นั่ง ที่จับประตูและบนพื้นในรถ
2. รถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารไปยังสถานที่กักตัว :ที่จับประตูรถด้านนอก ฉากกั้นในรถ เก้าอี้ ผนักที่นั่ง ราวที่จับในรถ ตะขอจับและบานหน้าต่างกระจกรถ