ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

​ป้องกันโรคระบาดอันดับแรก!ชาวต่างชาติที่ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักหมดอายุจะต่อให้อัตโนมัติ เวลาพำนักหมดอายุไม่ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

พิจารณาถึงการยกระดับแจ้งเตือนโรคระบาดในไต้หวันเป็นระดับ3ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2021เป็นต้นมานั้น เพื่อลดการเคลื่อนที่ของประชาชน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับชาวต่างชาติที่ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักกำลังจะหมดอายุ จะดำเนินมาตรการขยายระยะเวลาต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นเวลา30วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง การดำเนินการยื่นเรื่องมีระยะเวลา30วันตั้งแต่มีการแจ้งเตือนโรคระบาดลดเป็นระดับ2  นอกเหนือจากนี้สำหรับผู้ที่เดิมได้รับการอนุญาตขยายระยะเวลาออกจากไต้หวันและชาวต่างชาติที่ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักกำลังจะหมดอายุ ขอให้ชะลอการเข้ามายื่นเรื่องขอต่ออายุที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นการชั่วคราว หลังสถานการณ์โรคระบาดเบาบางลง และวันที่มีการแจ้งเตือนโรคระบาดลดระดับเป็นระดับ2แล้วภายใน10วัน ขอให้เข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องขอต่ออายุพำนักย้อนหลังได้

สำหรับรายละเอียดกรุณาดูได้ทางเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(https://www.immigration.gov.tw/5385/5388/7181/7184/)หรือสอบถามที่สถานีบริการตรวจคนเข้าเมืองแต่ละแห่งหรือกองกิจการด่านตรวจคนเข้าเมือง