ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ผู้สูงอายุกรุงไทเปอายุ70ปีขึ้นไป แผนดำเนินการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มที่2 (C/9-12)

1.เป้าหมายนัดหมาย:
ผู้สูงอายุอายุ70ปีขึ้นไป(เกิดก่อน31ธันวาคม1951) หรือชนเผ่าดั้งเดิมอายุ60ปีขึ้นไป(เกิดก่อน31ธันวาคม 1961) และเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มที่1มาก่อนวันที่7/16
2. เวลานัดรับวัคซีน:10/1(วันศุกร์)-10/9(วันเสาร์)
3. เวลานัดหมาย:9/28(วันอังคาร)-9/29(วันพุธ) เวลา09:00-17:00น.
  • ผู้สูงอายุที่ไม่ได้นัดหมายทางออนไลน์ ประมาณกลางเดือน10จะได้รับบริการนัดหมายทางโทรศัพท์และรับวัคซีน
4.แพลตฟอร์มนัดหมาย:ระบบนัดหมายรับวัคซีน COVID-19โรคปอดอักเสบติดเชื้อชนิดรุนแรงของกรุงไทเป(ตามลิงก์ด้านล่าง)