ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

9/28เป็นต้นไป การทานอาหารในร้านของกรุงไทเปคลายล็อกอีกครั้ง (C/9-14)

ข้อบังคับด้านอาหารเครื่องดื่มของกรุงไทเป:
1) ทานร่วมโต๊ะแนะนำให้นั่งสลับฟันปลา มีฉากกั้น ไม่ทานร่วมโต๊ะต้องเว้นระยะห่าง1.5เมตร
2) มีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง หากไม่ทำจริงจังตามมาตรา 37 บท 1 วรรค 6 ของพระราชบัญญัติป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีโทษปรับ3,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
3) ในอาคารห้องเดี่ยวรับมากสุด80คน นอกอาคารมากสุด300คน
4) เจ้าหน้าที่ทำงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สนับสนุนให้มีการสวมหน้ากากเฟสชิว สวมถุงมือ ควรหมั่นล้างมือและเปลี่ยนถุงมือบ่อยๆ
มีร่องรอยของผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการใน3วันหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง หยุดทำกิจการชั่วคราว1-3วัน หลังเปิดกิจการอีกครั้งให้งดทานอาหารในร้านชั่วคราวเป็นเวลา11วัน
 
(*ดัชนีอ้างอิงการคลายล็อกของกรุงไทเป:ตามสถิติการแพร่ระบาด 9/12-9/25)