ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลข หัวข้อวันที่ออก
61กระทรวงแรงงานประกาศเว็บไซต์รายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ Covid-19 (เวอร์ชั่นหลายภาษา) 2021-05-17
62การตรวจคัดกรองแบบด่วนกรุงไทเปQ&A2021-05-14
63โรงพยาบาลไทเปซื่อลี่เหลียนเหอกรุงไทเปสาขาจงซิง สาขาเหรินอ้าย สาขาเหอผิ่ง สาขาจงเสี้ยว สาขาหยางหมิง ตั้งแต่วันที่15 มีนาคม(วันจันทร์)เป็นต้นไป การตรวจทดสอบโรค COVID-19(โรคปอดอักเสบติดเชื้อชนิดรุนแรง)ค่าใช้จ่ายปรับลดเป็น5000ดอลลาร์ไต้หวัน (c3/1)2021-03-27
64เปิดทราเวลบับเบิ้ลระหว่างไต้หวันและปาเลา ต้องสอดคล้อง5หลักการควบคุมโรคระบาด (c3/2)2021-03-27
651มกราคม2021เป็นต้นไป จำกัดข้อบังคับระเบียบการเข้าประเทศและการกักโรคของบุคคลที่ไม่ใช่ชาวไต้หวัน ตั้งแต่วันที่15มกราคม เสริมมาตรการการกักโรคสำหรับผู้โดยสารขาเข้าประเทศ (1-1)2021-01-08
66เริ่ม1ธันวาคม“โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว”ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนและสถาบันทางการแพทย์ร่วมดำเนินการ (11-1)2020-11-24
67เพื่อสอดคล้องกับมาตรการจากส่วนกลางปรับวิธีการรับมือโรคระบาด ตั้งแต่ 6 สิงหาคมเป็นต้นไป มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยจะนำมาใช้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการในอาคารบริหารกรุงไทเป(8-1)2020-08-05
68เว้นระยะห่างทางสังคม(4-10)2020-04-27
69ป้องกันโรคระบาดที่ถูกต้องมาร่วมทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม-ฉบับหลายภาษา(4-9)2020-04-20
70มารู้จักกับการป้องกันโรคปอดอักเสบติดเชื้อชนิดรุนแรง (โรคปอดอักเสบอู่ฮัน)-ฉบับหลายภาษา (4-8)2020-04-20
71กรุงไทเปห่วงใยในวันที่กักตัวอยู่บ้าน (4-7)2020-04-15
72ปฏิบัติทันที ป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนไทเป(4-6)2020-04-15
73กรุณาวัดอุณหภูมิ โดยสารรถสาธารณะ ต้องสวมหน้ากากอนามัย(4-3)2020-04-10
74นับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน เป็นต้นไป เทศบาลกรุงไทเป ยกระดับมาตรการควบคุม โดยตึกที่ทำการชั้น 4 ขึันไป ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้า ! (4-5)2020-04-08
75ทิ้งหน้ากากอนามัยไม่เป็นที่ปรับเป็นเงิน 3600ดอลลาร์ไต้หวัน ปรับขั้นสูงสุด 6000ดอลลาร์ไต้หวัน (4-4)2020-04-08
76โดยสารระบบรถขนส่งมวลชน บังคับต้องสวมหน้ากากอนามัย หากตักเตือนแล้วไม่ฟัง ปรับเป็นเงินตั้งแต่ 3000-15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน!(4-1)2020-04-07
77เริ่ม 9 เมษายนเป็นต้นไป สถานที่ราชการภายใoกรุงไทเป ประชาชนที่เข้าติดต่อรับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัย(4-2)2020-04-06
78สวมหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี โดย นพ.จาง ซั่งฉวิน แปลหลายภาษา(ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษามาเลเซีย และภาษาฟิลิปปินส์) (3-1)2020-03-17
79วิธีการป้องกันโรคปอดบวมอู่ฮั่น(2-4)2020-02-12
802/2เป็นต้นไปมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนจัดเป็นพื้นที่แพร่ระบาดระดับ2(2-3)2020-02-04