ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลข หัวข้อวันที่ออก
41การลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนใช้ไทเปพาสสะดวกที่สุด2021-08-23
42ผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่1 Covid-19 แล้วแต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนที่ระบบนัดหมายส่วนกลาง1922ขอให้รีบลงทะเบียนรับวัคซีนตามประสงค์โดยเร็ว2021-08-23
438/14 เป็นต้นไป ในกรุงไทเปหอสมุดประชาชน/สวนสัตว์/สวนสนุก/ท้องฟ้าจำลองจะทยอยเปิดทำการ2021-08-17
448/17เป็นต้นไป สถานที่บริการสำหรับเยาวชนและเด็กเล็กในกรุงไทเปลดบริการลงบางส่วน2021-08-17
458/10-8/23 ทั่วประเทศยังคงมาตรการแจ้งเตือนระดับ22021-08-16
46ตั้งแต่7/27ยกเลิกระบบควบคุมการเข้าออกในตลาดสด2021-08-16
47แนวทางการจัดการกิจกรรมเรียนรู้ภาคฤดูร้อนระดับมัธยมต้นมัธยมปลายอาชีวศึกษากรุงไทเป2021-08-13
48โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนกวดวิชากับแนวทางปลดล็อคช่วงที่22021-08-13
49ในกรุงไทเปห้างสรรพสินค้า/ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซุปเปอร์มาร์เก็ต(รวมที่มีห้างภายใน)ยังคงรักษาแนวทางการดำเนินงาน2021-08-13
50เปิดให้ชาวต่างชาติที่ตั้งถิ่นฐานถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพซึ่งประสงค์รับวัคซีนสามารถเข้าลงทะเบียนได้เหมือนชาวไต้หวัน2021-08-11
51​ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตในกรุงไทเป ใช้วิธีการหมุนเวียนซื้อสินค้าโดยแบ่งตามเลขท้ายบัตรประชาชนเลขคู่และเลขคี่!2021-06-10
52​การแจ้งเตือนโรคระบาดยกระดับขึ้นเป็นระดับ3ขยายเวลาถึง28 มิถุนายน 20212021-06-10
53​ป้องกันโรคระบาดอันดับแรก!ชาวต่างชาติที่ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักหมดอายุจะต่อให้อัตโนมัติ เวลาพำนักหมดอายุไม่ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2021-06-09
54​การยกระดับแจ้งเตือนเป็นระดับ3ทั่วประเทศ ขยายเวลาจนถึงวันที่14มิถุนายน20212021-05-31
55จุดบริการตรวจคัดกรองเชื้อโควิดแบบเร่งด่วนกรุงไทเปเปิดเพิ่ม20แห่ง!2021-05-28
565/24เป็นต้นไปร้านอาหารเครื่องดื่มทั้งหมดในกรุงไทเป ห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน2021-05-27
57ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง28พฤษภาคมยกระดับการแจ้งเตือนโรคระบาดเป็นระดับ32021-05-25
58วันที่19 พฤษภาคม 2021 ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป งดรับผู้เดินทางเข้าประเทศที่ไม่มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เป็นการชั่วคราว และระงับชั่วคราวเที่ยวบินที่จะมาเปลี่ยนหรือต่อเครื่อง2021-05-25
59เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่เชื้อ COVID-19 กรุณาให้ความร่วมมือในหัวข้อมาตรการการป้องกัน!2021-05-21
60วันนี้เป็นต้นไปจนถึง8มิถุนายน ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดยกระดับสถานการณ์โรคระบาดาการแจ้งเตือนเป็นระดับ2 เข้มงวดป้องกันพื้นที่ชุมชน!2021-05-19