ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลข หัวข้อวันที่ออก
21กรมตรวจคนเข้าเมืองปรับตารางข้อกำหนดบุคคลประเภทต่างๆที่เข้าไต้หวัน (C/9-8)2021-09-21
22ไหว้พระจันทร์รวมญาติ ป้องกันโรคระบาดทำให้ได้สมบูรณ์ (C/9-7)2021-09-21
2375ปี+ AZ ฉีดวัคซีนเข็มที่2เริ่มนัดลงทะเบียน นัดฉีดวัคซีนจากส่วนกลางครั้งที่8 (C/9-6)2021-09-21
24ในสถานศึกษากรุงไทเปหากมีกรณีผู้ติดเชื้อ แนวทางหยุดเรียนป้องกันจากเชื้อโควิดสายพันธุ์Delta (C/9-5)2021-09-15
25เฝ้าระวังDelta ทั่วกรุงไทเปเตรียมพร้อมเต็มที่ (C/9-4)2021-09-15
26แผนการฉีดวัคซีนในสถานศึกษากรุงไทเป (C/9-3)2021-09-10
279/7-9/20 ยังคงการแจ้งเตือนระดับ2ทั่วประเทศ (C/9-2)2021-09-10
28แนวทางการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในสถานศึกษากรุงไทเป(C/9-1)2021-09-09
29ผู้สูงวัยและเพื่อนผู้พิการในกรุงไทเป ตั้งแต่วันที่1กันยายน เตรียมทำกิจกรรม(เปิด9/1เป็นต้นไป)2021-09-06
30บทแก้ไขแนวทางป้องกันโรคระบาดในธุรกิจอาหารเครื่องดื่มกรุงไทเป2021-09-02
31นักเรียนอายุต่ำกว่า12 ปีในกรุงไทเปที่ติดเชื้อและมาตรการรองรับแยกกักตัวที่บ้าน2021-09-01
32แนวทางการเปิดสถานที่ออกกำลังกาย/แนวทางคลายล็อกกิจกรรมกีฬาในกรุงไทเป2021-09-01
33แนวทางการเปิดให้บริการของมหาวิทยาลัยชุมชน/ศูนย์ผู้อาวุโส/หอเรียนรู้ผู้อาวุโสในกรุงไทเป2021-09-01
34เปิดบริการห้องสมุดประชาชนไทเป/แนวทางการเปิดบริการเข้าชมสวนสัตว์ไทเป2021-09-01
35แนวทางดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬา/กิจกรรมกีฬา/สระว่ายน้ำในกรุงไทเป2021-09-01
36กรุงไทเปจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นหลากหลาย2021-09-01
378/24-9/6 ยังคงมาตรการแจ้งเตือนระดับ2ทั่วประเทศ2021-08-30
38แนวทางป้องกันโรคระบาดในสถานศึกษากรุงไทเป2021-08-26
39เปิดลงทะเบียนรับฉีดวัคซีนโควิดที่บ้านระยะที่22021-08-24
40ลดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ในกรุงไทเปเดือน 8-102021-08-24