ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลข หัวข้อวันที่ออก
111/30-12/13 ยังคงมาตรการการแจ้งเตือนโรคระบาดระดับ2ทั่วประเทศ (C/11-5)2021-12-01
211/16-11/29 ยังคงมาตรการการแจ้งเตือนโรคระบาดระดับ2ทั่วประเทศ (C/11-4)2021-11-23
3ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดเปิดให้ชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 (C/11-3)2021-11-23
411/02-11/15 ยังคงมาตรการการแจ้งเตือนโรคระบาดระดับ2ทั่วประเทศ (C/11-1)2021-11-15
511/2เป็นต้นไป แนวทางออกกำลังกายช่วงการแจ้งเตือนโรคระบาดระดับ2ในกรุงไทเป (C/11-2)2021-11-10
610/19-11/01 ยังคงการแจ้งเตือนระดับ2 (C/10-13)2021-10-22
7แนวทางป้องกันโรคระบาดในธุรกิจอาหารเครื่องดื่มกรุงไทเป (C/10-8)2021-10-14
8แนวทางการจัดการป้องกันโรคระบาดในสถานที่ร้องเพลงและร้านวีดีทัศน์(C/10-7)2021-10-14
9แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาในกรุงไทเป(C/10-6)2021-10-14
10แนวทางการจัดการสระว่ายน้ำในกรุงไทเป(C/10-5)2021-10-14
1110/5-10/18 คงรักษาการแจ้งเตือนระดับ2ทั่วประเทศ (C/10-4)2021-10-14
12โรงเรียนมัธยมปลายอาชีวศึกษากรุงไทเป 10/7 เปิดให้เช่ายืมใช้สถานที่ต่อเนื่อง (C/10-3)2021-10-06
13ตั้งแต่10/5เป็นต้นไปโรงเรียนมัธยมต้นปลายอาชีวศึกษาเปิดให้ทัศนศึกษานอกโรงเรียน (C/10-2)2021-10-06
14สนามเด็กเล่นในสวนสาธารณะกรุงไทเปเปิดใช้10/1 (C/10-1)2021-10-06
159/28เป็นต้นไป การทานอาหารในร้านของกรุงไทเปคลายล็อกอีกครั้ง (C/9-14)2021-10-01
16ภาคองค์กรเอกชนยื่นเรื่องขอใช้สถานที่ของทางราชการสถานศึกษาที่ตั้งแคมป์ต่างๆเพื่อทำกิจกรรมลดค่าธรรมเนียม50% (C/9-13)2021-09-30
17ผู้สูงอายุกรุงไทเปอายุ70ปีขึ้นไป แผนดำเนินการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มที่2 (C/9-12)2021-09-30
189/21-10/4 ยังคงมาตรการการแจ้งเตือนระดับ2ทั่วประเทศ (C/9-11)2021-09-27
19ข้อควรระวังและข้อห้ามในการฉีดวัคซีนชนิดBNT (C/9-10)2021-09-22
20แผนการฉีดวัคซีนในสถานศึกษากรุงไทเป (C/9-9)2021-09-22