ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลข หัวข้อวันที่ออก
1แนวทางป้องกันโรคระบาดในธุรกิจอาหารเครื่องดื่มกรุงไทเป (C/10-8)2021-10-14
2แนวทางการจัดการป้องกันโรคระบาดในสถานที่ร้องเพลงและร้านวีดีทัศน์(C/10-7)2021-10-14
3แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาในกรุงไทเป(C/10-6)2021-10-14
4แนวทางการจัดการสระว่ายน้ำในกรุงไทเป(C/10-5)2021-10-14
510/5-10/18 คงรักษาการแจ้งเตือนระดับ2ทั่วประเทศ (C/10-4)2021-10-14
6โรงเรียนมัธยมปลายอาชีวศึกษากรุงไทเป 10/7 เปิดให้เช่ายืมใช้สถานที่ต่อเนื่อง (C/10-3)2021-10-06
7ตั้งแต่10/5เป็นต้นไปโรงเรียนมัธยมต้นปลายอาชีวศึกษาเปิดให้ทัศนศึกษานอกโรงเรียน (C/10-2)2021-10-06
8สนามเด็กเล่นในสวนสาธารณะกรุงไทเปเปิดใช้10/1 (C/10-1)2021-10-06
99/28เป็นต้นไป การทานอาหารในร้านของกรุงไทเปคลายล็อกอีกครั้ง (C/9-14)2021-10-01
10ภาคองค์กรเอกชนยื่นเรื่องขอใช้สถานที่ของทางราชการสถานศึกษาที่ตั้งแคมป์ต่างๆเพื่อทำกิจกรรมลดค่าธรรมเนียม50% (C/9-13)2021-09-30
11ผู้สูงอายุกรุงไทเปอายุ70ปีขึ้นไป แผนดำเนินการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มที่2 (C/9-12)2021-09-30
129/21-10/4 ยังคงมาตรการการแจ้งเตือนระดับ2ทั่วประเทศ (C/9-11)2021-09-27
13ข้อควรระวังและข้อห้ามในการฉีดวัคซีนชนิดBNT (C/9-10)2021-09-22
14แผนการฉีดวัคซีนในสถานศึกษากรุงไทเป (C/9-9)2021-09-22
15กรมตรวจคนเข้าเมืองปรับตารางข้อกำหนดบุคคลประเภทต่างๆที่เข้าไต้หวัน (C/9-8)2021-09-21
16ไหว้พระจันทร์รวมญาติ ป้องกันโรคระบาดทำให้ได้สมบูรณ์ (C/9-7)2021-09-21
1775ปี+ AZ ฉีดวัคซีนเข็มที่2เริ่มนัดลงทะเบียน นัดฉีดวัคซีนจากส่วนกลางครั้งที่8 (C/9-6)2021-09-21
18ในสถานศึกษากรุงไทเปหากมีกรณีผู้ติดเชื้อ แนวทางหยุดเรียนป้องกันจากเชื้อโควิดสายพันธุ์Delta (C/9-5)2021-09-15
19เฝ้าระวังDelta ทั่วกรุงไทเปเตรียมพร้อมเต็มที่ (C/9-4)2021-09-15
20แผนการฉีดวัคซีนในสถานศึกษากรุงไทเป (C/9-3)2021-09-10