ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลข主題上版日期
1เพื่อสอดคล้องกับมาตรการจากส่วนกลางปรับวิธีการรับมือโรคระบาด ตั้งแต่ 6 สิงหาคมเป็นต้นไป มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยจะนำมาใช้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการในอาคารบริหารกรุงไทเป(8-1)2020-08-05
2เว้นระยะห่างทางสังคม(4-10)2020-04-27
3ป้องกันโรคระบาดที่ถูกต้องมาร่วมทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม-ฉบับหลายภาษา(4-9)2020-04-20
4จากภาพคุณจะรู้จักกับโรคปอดอักเสบชนิดรุนแรง-ฉบับหลายภาษา (ปอดอักเสบอู่ฮั่น)(4-8)2020-04-20
5กรุงไทเปห่วงใยในวันที่กักตัวอยู่บ้าน (4-7)2020-04-15
6ปฏิบัติทันทีป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนไทเป(4-6)2020-04-15
7กรุณาวัดถุณหภูมิกันถ้วนหน้ำผู้ที่ต้องโดยสารรถประจำทางต้องสวมหน้(4-3)2020-04-10
8นับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน เป็นต้นไป เทศบาลกรุงไทเป ยกระดับมาตรการควบคุม โดยตึกที่ทำการชั้น 4 ขึันไป ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้า ! (4-5)2020-04-08
9ทิ้งหน้ากากอนามัยไม่เป็นที่ปรับเป็นเงิน 3600ดอลลาร์ไต้หวัน ปรับขั้นสูงสุด 6000ดอลลาร์ไต้หวัน (4-4)2020-04-08
10โดยสารระบบรถขนส่งมวลชนบังคับต้องสวมหน้ากากอนามัย หากตักเตือนแล้วไม่ฟังปรับเป็นเงินตั้งแต่3000-15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน!(4-1)2020-04-07
11แต่ละสถานที่ราชการภายใต้กรุงไทเปที่ให้บริการประชาชนเริ่ม 9 เมษายนเป็นต้นไป ประชาชนที่เข้าติดต่อรับบริการมีมาตรการบังคับต้องสวมหน้ากากอนามัย(4-2)2020-04-06
12นายแพทย์จางซั่งฉวุน...สวมหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธีมีเวอร์ชั่นหลายภาษา(ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษามาเลเซีย และภาษาฟิลิปปินส์) (3-1)2020-03-17
13วิธีการป้องกันโรคปอดบวมอู่ฮั่น(2-4)2020-02-12
142/2เป็นต้นไปมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนจัดเป็นพื้นที่แพร่ระบาดระดับ2(2-3)2020-02-04
15กรุณาชมวีดีทัศน์การอธิบายวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย,การล้างมือจากคุณหมอจางซั่งชุนโรงพยาบาลไถต้า (2-2)2020-02-04
16ป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019 (โรคปอดอักเสบอู่ฮั่น)(2-1)2020-02-04
17ประชาสัมพันธ์ป้องกันการระบาดไวรัสปอดอักเสบอู่ฮั่น เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดขยายวงกว้างของการติดเชื้อไวรัส 2019-nCoV (ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019) มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโรคของเทศบาลกรุงไทเป งานการป้องกันโรคระบาดเริ่มปฏิบัติการในทันที (1-1)2020-01-31