ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลข หัวข้อวันที่ออก
1คลินิกป้องกันโรคระบาดสำหรับผู้ปกครองและบุตรกรุงไทเป (C/5-10)2022-05-16
2กรุงไทเปร่วมกับคลินิกในชุมชน 202แห่งสมัครสมานใจร่วมมือป้องกันโรคระบาดในชุมชน (C/5-9)2022-05-16
3มาตรการควบคุมโรคระบาดในสถานศึกษาและแนวทางการหยุดเรียนของกรุงไทเป (C/5-8)2022-05-16
4คลินิกฉุกเฉินป้องกันโรคระบาดไทเปมู่จ้าจีฉังตั้งแต่5/11เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ (C/5-7)2022-05-16
5แพลตฟอร์มนัดหมายฉีดวัคซีนและคลินิกเฉพาะสำหรับเด็กอายุ6-11 ปี (C/5-6)2022-05-16
6สถานพยาบาลในกรุงไทเป11 แห่งเปิดบริการ“คลินิกฉุกเฉินรับมือโรคระบาด”ให้บริการช่องทางเบ็ดเสร็จการคัดกรอง การตรวจโรค การรับยาให้กับประชาชน!เป่ยซื่อเคอ“คลินิกฉุกเฉินทดสอบโควิดที่ผลเป็นบวก”วันที่ 4 พฤษภาคมเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ก่อนเข้ารับบริการขอให้ประชาชนทำการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเพื่อลดการเสียเวลารอนาน! (C/5-5)2022-05-09
7เริ่มให้เด็กอายุ6-12ปีเข้ารับการฉีดวัคซีน กรุงไทเปร่วมกับสถานพยาบาลให้บริการคลินิกสำหรับเด็กที่รับฉีดวัคซีน เพื่อรับมือกับอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน (C/5-4)2022-05-09
8โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงไทเปเพื่อรับมือตารางการสอบของแต่ละสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5/2กลับมาเรียนที่โรงเรียน กรมการศึกษายังคงส่งเสริมให้มีการฝึกซ้อมการศึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่อง (C/5-3)2022-05-06
9มาตรการเมื่อใช้ชุดตรวจโควิดผลเป็นบวก (C/5-2)2022-05-06
10กรมการศึกษากรุงไทเปกระตุ้นส่งเสริมนักเรียนประถมศึกษาฉีดวัคซีนโควิดหลังจากนั้นฝึกซ้อมการศึกษาทางไกลเป็นเวลา3-5วัน แต่ละสถานศึกษาจะช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาและอินเทอร์เน็ต (C/5-1)2022-05-06
11ตั้งแต่28 เมษายนเริ่มใช้ระบบชุดตรวจเชื้อโควิดเอง บุคคลทั่วไปสามารถซื้อโดยใช้บัตรประกันสุขภาพ นอกจากนี้วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการซื้อหน้ากากอนามัยด้วยระบบยืนยันตัวตนสามารถไปหาซื้อได้ตามร้านขายยา 145แห่ง (C/4-9)2022-05-03
12ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยกเลิกระบบส่งข้อความยืนยันตัวตน ยังคงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคระบาดต่อเนื่องถึง 31 พฤษภาคม (C/4-8)2022-05-03
13เข้ารับวัคซีนกรุณาใช้แพลตฟอร์มนัดหมายกรุงไทเป ระหว่างการกักตัวหากมีข้อสงสัยใดๆหรือต้องการความช่วยเหลือ เวลา 9:00-17:00น.กรุณาโทรสายด่วนศูนย์ห่วงใย COVID-19กรุงไทเป (C/4-7)2022-04-27
14นย์อำนวยกลางบริหารพื้นที่กรุงไทเป 12 เขตจัดศูนย์บริการดูแลห่วงใยผู้กักตัวที่บ้าน นอกจากนี้ผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสที่กักตัวที่บ้าน หากมีความจำเป็นต้องไปพบแพทย์เร่งด่วน กรุณาโทรขอความช่วยเหลือเบอร์119! (C/4-6)2022-04-26
15สถานการณ์การแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลียมีแนวโน้มชะลอตัวลง ตั้งแต่วันที่18เมษายน เวลาเที่ยงคืน12:00น. เป็นต้นไป เที่ยวบินปรับมาตรการเป็น “การตรวจหาเชื้อโควิดแบบน้ำลาย”ผู้โดยสารเมื่อถึงไต้หวันกรุณาให้ความร่วมมือ (C/4-4)2022-04-26
16สตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อจะนับตามสัปดาห์ที่ตั้งครรภ์เพื่อโอนย้ายแยกไปดูแลรักษาต่อไป (C/4-3)2022-04-26
17ศูนย์ดูแลห่วงใยพื้นที่ชุมชน แผนบริการโรงพยาบาลเสมือนจริง (C/4-5)2022-04-25
18ปรับวิธีทำงานในออฟฟิศช่วยลดการติดเชื้อระหว่างพนักงาน (C/4-2)2022-04-18
19แนวทางการหยุดเรียนในสถานศึกษาของกรุงไทเประดับมัธยมศึกษาลงไป(2022.04.13) (C/4-1)2022-04-18
20เสริมสร้างสังเกตการณ์ในชุมชน กำหนดจำนวนเพิ่มคลินิกจัดให้มีชุดตรวจคัดกรองแบบเร่งด่วนCOVID-19ตรวจเองที่บ้าน พร้อม ประกาศสถาบันทางการแพทย์ที่รองรับการตรวจหาเชื้อในชุมชน เรียกร้องประชาชนหากมีความต้องการขอให้เข้ามาใช้บริการ (C/3-5)2022-04-01