ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลข หัวข้อวันที่ออก
1เริ่ม1ธันวาคม“โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว”ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนและสถาบันทางการแพทย์ร่วมดำเนินการ (11-1)2020-11-24
2เพื่อสอดคล้องกับมาตรการจากส่วนกลางปรับวิธีการรับมือโรคระบาด ตั้งแต่ 6 สิงหาคมเป็นต้นไป มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยจะนำมาใช้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการในอาคารบริหารกรุงไทเป(8-1)2020-08-05
3เว้นระยะห่างทางสังคม(4-10)2020-04-27
4ป้องกันโรคระบาดที่ถูกต้องมาร่วมทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม-ฉบับหลายภาษา(4-9)2020-04-20
5มารู้จักกับการป้องกันโรคปอดอักเสบติดเชื้อชนิดรุนแรง (โรคปอดอักเสบอู่ฮัน)-ฉบับหลายภาษา (4-8)2020-04-20
6กรุงไทเปห่วงใยในวันที่กักตัวอยู่บ้าน (4-7)2020-04-15
7ปฏิบัติทันที ป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนไทเป(4-6)2020-04-15
8กรุณาวัดอุณหภูมิ โดยสารรถสาธารณะ ต้องสวมหน้ากากอนามัย(4-3)2020-04-10
9นับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน เป็นต้นไป เทศบาลกรุงไทเป ยกระดับมาตรการควบคุม โดยตึกที่ทำการชั้น 4 ขึันไป ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้า ! (4-5)2020-04-08
10ทิ้งหน้ากากอนามัยไม่เป็นที่ปรับเป็นเงิน 3600ดอลลาร์ไต้หวัน ปรับขั้นสูงสุด 6000ดอลลาร์ไต้หวัน (4-4)2020-04-08
11โดยสารระบบรถขนส่งมวลชน บังคับต้องสวมหน้ากากอนามัย หากตักเตือนแล้วไม่ฟัง ปรับเป็นเงินตั้งแต่ 3000-15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน!(4-1)2020-04-07
12เริ่ม 9 เมษายนเป็นต้นไป สถานที่ราชการภายใoกรุงไทเป ประชาชนที่เข้าติดต่อรับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัย(4-2)2020-04-06
13สวมหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี โดย นพ.จาง ซั่งฉวิน แปลหลายภาษา(ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษามาเลเซีย และภาษาฟิลิปปินส์) (3-1)2020-03-17
14วิธีการป้องกันโรคปอดบวมอู่ฮั่น(2-4)2020-02-12
152/2เป็นต้นไปมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนจัดเป็นพื้นที่แพร่ระบาดระดับ2(2-3)2020-02-04
16กรุณาชมวีดีทัศน์การอธิบายวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย,การล้างมือจากคุณหมอจางซั่งชุนโรงพยาบาลไถต้า (2-2)2020-02-04
17ป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019 (โรคปอดอักเสบอู่ฮั่น)(2-1)2020-02-04
18ประชาสัมพันธ์การป้องกันการระบาดของไวรัสปอดอักเสบอู่ฮั่น เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดขยายวงกว้างของการติดเชื้อไวรัส 2019-nCoV (ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019) มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโรคของเทศบาลกรุงไทเป งานป้องกันโรคระบาดเริ่มปฏิบัติการในทันที (1-1)2020-01-31