ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลข หัวข้อวันที่ออก
1​ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตในกรุงไทเป ใช้วิธีการหมุนเวียนซื้อสินค้าโดยแบ่งตามเลขท้ายบัตรประชาชนเลขคู่และเลขคี่!2021-06-10
2​การแจ้งเตือนโรคระบาดยกระดับขึ้นเป็นระดับ3ขยายเวลาถึง28 มิถุนายน 20212021-06-10
3​ป้องกันโรคระบาดอันดับแรก!ชาวต่างชาติที่ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักหมดอายุจะต่อให้อัตโนมัติ เวลาพำนักหมดอายุไม่ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2021-06-09
4​การยกระดับแจ้งเตือนเป็นระดับ3ทั่วประเทศ ขยายเวลาจนถึงวันที่14มิถุนายน20212021-05-31
5จุดบริการตรวจคัดกรองเชื้อโควิดแบบเร่งด่วนกรุงไทเปเปิดเพิ่ม20แห่ง!2021-05-28
65/24เป็นต้นไปร้านอาหารเครื่องดื่มทั้งหมดในกรุงไทเป ห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน2021-05-27
7ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง28พฤษภาคมยกระดับการแจ้งเตือนโรคระบาดเป็นระดับ32021-05-25
8วันที่19 พฤษภาคม 2021 ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป งดรับผู้เดินทางเข้าประเทศที่ไม่มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เป็นการชั่วคราว และระงับชั่วคราวเที่ยวบินที่จะมาเปลี่ยนหรือต่อเครื่อง2021-05-25
9เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่เชื้อ COVID-19 กรุณาให้ความร่วมมือในหัวข้อมาตรการการป้องกัน!2021-05-21
10วันนี้เป็นต้นไปจนถึง8มิถุนายน ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดยกระดับสถานการณ์โรคระบาดาการแจ้งเตือนเป็นระดับ2 เข้มงวดป้องกันพื้นที่ชุมชน!2021-05-19
11กระทรวงแรงงานประกาศเว็บไซต์รายละเอียดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ Covid-19 (เวอร์ชั่นหลายภาษา) 2021-05-17
12การตรวจคัดกรองแบบด่วนกรุงไทเปQ&A2021-05-14
13โรงพยาบาลไทเปซื่อลี่เหลียนเหอกรุงไทเปสาขาจงซิง สาขาเหรินอ้าย สาขาเหอผิ่ง สาขาจงเสี้ยว สาขาหยางหมิง ตั้งแต่วันที่15 มีนาคม(วันจันทร์)เป็นต้นไป การตรวจทดสอบโรค COVID-19(โรคปอดอักเสบติดเชื้อชนิดรุนแรง)ค่าใช้จ่ายปรับลดเป็น5000ดอลลาร์ไต้หวัน (c3/1)2021-03-27
14เปิดทราเวลบับเบิ้ลระหว่างไต้หวันและปาเลา ต้องสอดคล้อง5หลักการควบคุมโรคระบาด (c3/2)2021-03-27
151มกราคม2021เป็นต้นไป จำกัดข้อบังคับระเบียบการเข้าประเทศและการกักโรคของบุคคลที่ไม่ใช่ชาวไต้หวัน ตั้งแต่วันที่15มกราคม เสริมมาตรการการกักโรคสำหรับผู้โดยสารขาเข้าประเทศ (1-1)2021-01-08
16เริ่ม1ธันวาคม“โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว”ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนและสถาบันทางการแพทย์ร่วมดำเนินการ (11-1)2020-11-24
17เพื่อสอดคล้องกับมาตรการจากส่วนกลางปรับวิธีการรับมือโรคระบาด ตั้งแต่ 6 สิงหาคมเป็นต้นไป มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยจะนำมาใช้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการในอาคารบริหารกรุงไทเป(8-1)2020-08-05
18เว้นระยะห่างทางสังคม(4-10)2020-04-27
19ป้องกันโรคระบาดที่ถูกต้องมาร่วมทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม-ฉบับหลายภาษา(4-9)2020-04-20
20มารู้จักกับการป้องกันโรคปอดอักเสบติดเชื้อชนิดรุนแรง (โรคปอดอักเสบอู่ฮัน)-ฉบับหลายภาษา (4-8)2020-04-20