ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลข หัวข้อวันที่ออก
1vเพื่อเสริมสร้างการป้องกันโรคระบาดในแรงงานต่างชาติ ขอให้นายจ้างสนับสนุนให้แรงงานต่างชาติไปรับการฉีดวัคซีนเข้มกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคโควิด(C/9-2)2022-09-14
2ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายนเป็นต้นไป อนุญาตให้นักเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ยุโรป และนักเดินทางจากประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางฑูตเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า (C/9-1)2022-09-12
3ตั้งแต่ 1 กันยายน เป็นต้นไป เดินทางเข้าไต้หวันยังคงมาตรการกักตัว3+4วัน สำหรับ 4วันหลังให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองสถานที่กักตัวปรับเป็น“1คน1ห้อง” (C/8-2)2022-08-19
4วันที่ 15 สิงหาคม เวลาเที่ยงคืน00.00น.เป็นต้นไป ให้ยกเลิกเอกสารการตรวจCOVID-19 PCR ภายใน2วันก่อนผู้โดยสารขึ้นเครื่องมาไต้หวัน (C/8-1))2022-08-15
525 กรกฎาคมเป็นต้นไป ผ่อนปรนให้ชาวต่างชาติที่ขอยื่นเรื่องด้วยเหตุผลเป็นอาสาสมัคร ผู้เผยแพร่ศาสนา การศึกษา(คำสอนทางศาสนา) การฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และมาทำงานชั่วคราว(การแลกเปลี่ยนเยาวชน)สามารถเข้าไต้หวัน (C/7-2)2022-07-25
6ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคมเป็นต้นไป ผ่อนปรนมาตรการสวมหน้ากากอนามัย (C/7-1)2022-07-25
71 กรกฎาคมเป็นต้นไป ยังคงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยต่อเนื่อง (C/6-1)2022-07-04
8ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไปศูนย์บัญชาการควบคุมโรคสนับสนุนเทศบาลท้องถิ่นจัดตั้งสถานีฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 5-11ปี (C/5-16)2022-06-06
9ยังคงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยจนถึง 30 มิถุนายน (C/5-15)2022-06-06
10คำถามการป้องกันโรคระบาดที่พบบ่อยQ&A (C/5-14)2022-05-30
11คลินิกพิเศษกรุงไทเปที่ฉีดวัคซีนBNTให้เด็กอายุ5-11ปี (C/5-13)2022-05-30
12พื้นที่โรคปอดอักเสบติดเชื้อชนิดรุนแรง(COVID-19)กรุงไทเป (C/5-12)2022-05-26
13สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพื่อรับมือกับโรคระบาดให้บริการล่ามแปลโทรทันทีแบบสามสาย (C/5-11)2022-05-23
14คลินิกป้องกันโรคระบาดสำหรับผู้ปกครองและบุตรกรุงไทเป (C/5-10)2022-05-16
15กรุงไทเปร่วมกับคลินิกในชุมชน 202แห่งสมัครสมานใจร่วมมือป้องกันโรคระบาดในชุมชน (C/5-9)2022-05-16
16มาตรการควบคุมโรคระบาดในสถานศึกษาและแนวทางการหยุดเรียนของกรุงไทเป (C/5-8)2022-05-16
17คลินิกฉุกเฉินป้องกันโรคระบาดไทเปมู่จ้าจีฉังตั้งแต่5/11เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ (C/5-7)2022-05-16
18แพลตฟอร์มนัดหมายฉีดวัคซีนและคลินิกเฉพาะสำหรับเด็กอายุ6-11 ปี (C/5-6)2022-05-16
19สถานพยาบาลในกรุงไทเป11 แห่งเปิดบริการ“คลินิกฉุกเฉินรับมือโรคระบาด”ให้บริการช่องทางเบ็ดเสร็จการคัดกรอง การตรวจโรค การรับยาให้กับประชาชน!เป่ยซื่อเคอ“คลินิกฉุกเฉินทดสอบโควิดที่ผลเป็นบวก”วันที่ 4 พฤษภาคมเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ก่อนเข้ารับบริการขอให้ประชาชนทำการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเพื่อลดการเสียเวลารอนาน! (C/5-5)2022-05-09
20เริ่มให้เด็กอายุ6-12ปีเข้ารับการฉีดวัคซีน กรุงไทเปร่วมกับสถานพยาบาลให้บริการคลินิกสำหรับเด็กที่รับฉีดวัคซีน เพื่อรับมือกับอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน (C/5-4)2022-05-09