ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลข หัวข้อวันที่ออก
1ตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ผ่อนปรนมาตรการเข้าไต้หวันการตรวจคัดกรองโรค โดยยกเลิกมาตรการตรวจคัดกรองด้วยPCRแบบน้ำลายที่ท่าอากาศยาน/ท่าเรือสำหรับผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางมาไต้หวัน บุคคลที่เดินทางเข้าไต้หวันขอให้ร่วมมือระวังอาการ7วัน เมื่อมีอาการให้ตรวจด้วยATK (C/2-1)2023-02-07
2ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมเป็นต้นไป เริ่มมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้โดยสารที่เข้ามาในไต้หวันจากประเทศจีนที่เปลี่ยนเครื่องผ่านฮ่องกงมาเก๊า (C/1-1)2023-01-10
3วันที่ 1 มกราคม 2023 เป็นต้นไป บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองไต้หวันซึ่งไม่มีสถานะประกันสุขภาพแห่งชาติระหว่างที่พำนักในไต้หวันติดเชื้อโรคCOVID-19 ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลในการกักตัวเอง (C/12-3)2023-01-07
4ข่าวล่าสุดจากศูนย์บัญชาการควบคุมโรค:เพื่อรับมือกับการแพร่เชื้อในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปีหน้าวันที่ 1 มกราคม (2023)เวลา00:00น.เที่ยงคืน เป็นต้นไป เสริมมาตรการตรวจคัดกรองสำหรับนักเดินทางที่เดินทางมาจากประเทศจีน ร่วมมือระวังสังเกตอาการ 7 วันและตรวจคัดกรองตนเอง (C/12-2)2023-01-02
5วันที่ 1 มกราคม 2023 เป็นต้นไป ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองไต้หวันซึ่งไม่มีสถานะประกันสุขภาพแห่งชาติระหว่างที่พำนักในไต้หวันติดเชื้อโรคCOVID-19 ระหว่างการกักตัวต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง (C/12-1)2022-12-09
6ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม เวลาเที่ยงคืน 00: 00 น.เป็นต้นไป ยกเลิกข้อจำกัดจำนวนนักเดินทางที่เดินทางเข้าไต้หวัน (C/11-3)2022-12-01
7หัวเรื่อง:วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป ผ่อนผันมาตรการการสวมหน้ากากอนามัย (C/11-2)2022-12-01
8ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคประกาศตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคมเป็นต้นไป ให้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศได้แบบมีเงื่อนไข (C/11-1)2022-12-01
9วันที่ 19 ตุลาคม เป็นต้นไป ประชาชนที่รับวัคซีนเกาต๋วนซึ่งประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดส1-3 ตามวัคซีนที่รัฐอนุมัติ (C/10-2)2022-10-26
10วันที่ 13 ตุลาคม 2022 เวลาเที่ยงคืน00:00น.เป็นต้นไป ทั่วโลกโรคปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง(COVID-19) การแจ้งเตือนการเดินทางจากโรค COVID-19 ลดเป็นระดับ2:การเตือน(Alert) และเพิ่มมาตรการป้องกันโรคเมื่อเดินทางออกต่างประเทศ (C/10-1) 2022-10-19
11vเพื่อเสริมสร้างการป้องกันโรคระบาดในแรงงานต่างชาติ ขอให้นายจ้างสนับสนุนให้แรงงานต่างชาติไปรับการฉีดวัคซีนเข้มกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคโควิด(C/9-2)2022-09-14
12ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายนเป็นต้นไป อนุญาตให้นักเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ยุโรป และนักเดินทางจากประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางฑูตเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า (C/9-1)2022-09-12
13ตั้งแต่ 1 กันยายน เป็นต้นไป เดินทางเข้าไต้หวันยังคงมาตรการกักตัว3+4วัน สำหรับ 4วันหลังให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองสถานที่กักตัวปรับเป็น“1คน1ห้อง” (C/8-2)2022-08-19
14วันที่ 15 สิงหาคม เวลาเที่ยงคืน00.00น.เป็นต้นไป ให้ยกเลิกเอกสารการตรวจCOVID-19 PCR ภายใน2วันก่อนผู้โดยสารขึ้นเครื่องมาไต้หวัน (C/8-1))2022-08-15
1525 กรกฎาคมเป็นต้นไป ผ่อนปรนให้ชาวต่างชาติที่ขอยื่นเรื่องด้วยเหตุผลเป็นอาสาสมัคร ผู้เผยแพร่ศาสนา การศึกษา(คำสอนทางศาสนา) การฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และมาทำงานชั่วคราว(การแลกเปลี่ยนเยาวชน)สามารถเข้าไต้หวัน (C/7-2)2022-07-25
16ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคมเป็นต้นไป ผ่อนปรนมาตรการสวมหน้ากากอนามัย (C/7-1)2022-07-25
171 กรกฎาคมเป็นต้นไป ยังคงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยต่อเนื่อง (C/6-1)2022-07-04
18ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไปศูนย์บัญชาการควบคุมโรคสนับสนุนเทศบาลท้องถิ่นจัดตั้งสถานีฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 5-11ปี (C/5-16)2022-06-06
19ยังคงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยจนถึง 30 มิถุนายน (C/5-15)2022-06-06
20คำถามการป้องกันโรคระบาดที่พบบ่อยQ&A (C/5-14)2022-05-30