ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ฉันจะสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน และ โอกาสในการเข้าทำงานได้ที่ไหน?

  1.  ข้อแนะนำ (1) คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครงานได้ในเว็บไซต์ของศูนย์หางาน ภายใต้สังกัดของกระทรวงแรงงาน เทศบาลนครไทเป หรือ ติดตามรายการ “ไทเป ธนาคารทรัพยากรมนุษย์” คลื่นสถานีวิทยุไทเป (FM93.1) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9-10 โมงเช้า เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการเข้าทำงาน และ การรับสมัครงานทุกแขนง (2) คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการเข้าทำงานได้ที่เว็บไซต์ “e-job” เว็บไซต์จัดหางานภายใต้การดูแลของ ศูนย์ฝึกอาชีพ กรมแรงงาน เทศบาลนครไทเป (https://www.taiwanjobs.gov.tw/ )
     
  2. โทร ศูนย์บริการจัดหางาน เทศบาลนครไทเป (02)2308-5230 e-job e-job 0800-777-888