ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เป็นเพื่อนบุตรหลานกับการสอบคัดเลือกของมัธยมต้นทั่วประเทศ

ผู้เขียน: หลินไท้อัน (ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษากู่ถิ่งกรุงไทเป)

ปีนี้(ประจำปีการศึกษา2021)สนามสอบคัดเลือกใหญ่มัธยมต้นทั่วประเทศจะเริ่มขึ้นกลางเดือนพฤษภาคม วิชาที่สอบจะมีวิชาสังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีข้อสอบเขียนบทความ และฟังภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้นส่วนใหญ่แล้ว ครั้งนี้น่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับการสอบทั่วประเทศครั้งแรก เดือนมิถุนายนหลังประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกใหญ่ทั่วประเทศแล้ว ถัดไปต้องติดตามใส่ใจช่องทางกำหนดวันลงทะเบียน ตัดสินใจทิศทางที่จะเรียนต่อ สำหรับความกดดันที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ ผู้ปกครองจะเป็นเพื่อนบุตรหลานร่วมเผชิญด้วยกันอย่างไร?

ปัจจุบันวิธีการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีหลากหลาย แยกเป็น เหมี่ยนซื่อลู่เสวีย < 免試入學 > เท่อเซ่อเจ่าเซิงลู่เสวีย  < 特色招生入學 > และ อู่เจวียนเหมี่ยนซื่อลู่เสวีย  < 五專免試入學 >
เหมี่ยนซื่อลู่เสวียชี้ถึงนอกเหนือจากการสอบคัดเลือกใหญ่ทั่วประเทศแล้ว ไม่ต้องเข้าทดสอบใดๆเพิ่มอีก จากนั้นจะคัดนักเรียนตามลำดับการเลือกโรงเรียน การเรียนรู้แสดงออกหลากหลาย และผลคะแนนการสอบคัดเลือกใหญ่ทั่วประเทศ ให้นักเรียนตัดสินใจว่าจะพิจารณาใช้วิธีเข้าเรียนแบบโยวเชียนเหมี่ยนซื่อลู่เสวีย < 優先免試入學 > หรือแบบจิ้วเสวียชวูเหมี่ยนซื่อลู่เสวีย <就學區免試入學> สำหรับเท่อเซ่อเจ่าเซิงลู่เสวีย <特色招生入學> จะรวมถึงกลุ่มวิชาเฉพาะ(อาชีวศึกษา) ห้องสายคณิตวิทย์ ห้องสายศิลปะ และห้องสายพละศึกษา แบ่งเป็นการเข้าเรียนโดยวิธีการคัดกรองเข้าเรียนและการแยกตามผลคะแนนที่สอบคัดเลือกได้ แต่สำหรับสายอาชีวศึกษาการเข้าเรียนจะตามผลคะแนนการสอบคัดเลือกทั่วประเทศ แบ่งสองช่วงให้เลือกมีโยวเชียนเหมี่ยนซื่อลู่เสวีย < 優先免試入學 > หรือเหลียนเหอเหมี่ยนซื่อลู่เสวีย < 聯合免試入學 >

ถึงแม้ว่าจะมีช่องทางการเรียนต่อมากมาย แต่สิ่งที่สำคัญคือ เด็กๆต้องพิจารณาถึงความสนใจและทิศทางของตนเอง จึงจะตัดสินใจออกมาได้ดีที่สุด ระหว่างนี้บทบาทของผู้ปกครองมีความสำคัญมาก ผู้ปกครองไม่เพียงแต่เป็นเพื่อนบุตรหลานให้ผ่านพ้นช่วงเวลาการสอบที่ตื่นเต้น ยิ่งกว่านั้นยังสามารถใช้ข้อมูลจากใบแสดงผลการเรียนในคู่มือแนะแนวอาชีพ แบบทดสอบความสนใจ แบบทดสอบความถนัด และอื่นๆ ทำให้เข้าใจถึงลักษณะ ความสามารถ และความชอบของเด็ก แยกแยะว่าจะมีแนวโน้มไปทางสายวิชาการหรือสายอาชีพ สุดท้ายแล้วถึงมาตัดสินใจว่าวิธีการเข้าศึกษาต่อแบบไหนที่จะเหมาะสม

บอกย้ำผู้ปกครองเปิดใจรับฟังบุตรหลานร่วมสำรวจอนาคตด้วยกัน เลือกสิ่งที่เขาชอบ รักในสิ่งที่เขาเลือก ตราบใดที่มีความพยายาม ก็จะประสบความสำเร็จ ทุกๆอาชีพมีการเติบโตมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เด็กๆมีความคิดบวก มีความกระตือรือร้นและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงจึงจะเป็นสิ่งของที่มีค่าในชีวิต

พิจารณาข้อมูล:https://reurl.cc/E2Wgo0