ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

แนะนำแผนเรียนเองที่บ้าน

ผู้เขียน :  หูเจียหมิงหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหยางหมิง
 

การทดลองทางการศึกษามี3แบบ :“ทดลองการศึกษาประเภทโรงเรียน”“ประเภทโรงเรียนของรัฐมอบหมายให้บุคคลดำเนินการ”“ไม่ใช่แบบทดลองการศึกษาประเภทโรงเรียน” และ “แบบแผนเรียนเองที่บ้าน”ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบที่ไม่ใช่ทดลองการศึกษาประเภทโรงเรียน เหตุผลที่ยื่นขอเรียนรู้เองที่บ้านมีดังนี้:
1. ผู้ปกครองหรือเด็กไม่พอใจในระบบการศึกษา ประสงค์จะวางแผนหัวข้อวิชาและความคืบหน้าด้านการศึกษาเอง
2. เด็กประสบปัญหาเมื่อเรียนที่โรงเรียน ทำให้เกิดความกลัวหรือปฏิเสธที่จะเรียน
3. ปัจจัยทางสุขภาพและจิตใจ
  
หากมีความประสงค์จะเรียนรู้เองที่บ้าน ระยะเวลายื่นขอจะเป็นวันที่ 30เมษายนและ31ตุลาคมของทุกปี ผู้ปกครองสามารถเข้าไปค้นหาได้ที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีแผนตัวอย่างไว้พิจารณา แต่สำหรับ“การศึกษาในโรงเรียน”ที่มีการทำกิจกรรมกลุ่ม ประสบการณ์ทำงานกลุ่ม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งการวางแผนเรียนเองที่บ้านจำเป็นต้องเน้นเพิ่มเติม บนเว็บไซต์จะมีผู้ปกครองหลายท่านที่แชร์ประสบการณ์การเรียนเองที่บ้าน ลองค้นหาอ้างอิงดูได้ หลังยื่นขอเรียนเองที่บ้านผ่านไปหนึ่งปี หากต้องการกลับเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาก็สามารถทำได้
  
การเรียนรู้เองที่บ้านอาจจะไม่เหมาะกับเด็กทุกคนหรือทุกบ้าน อุปนิสัยของเด็ก ความต้องการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป ผู้ปกครองต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเด็กเหมาะสมที่จะเรียนเองที่บ้านหรือไม่ และครอบครัวจะสนับสนุนได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นแผนการเรียนรู้เองที่บ้าน แพลตฟอร์มหลักสูตรการเรียนออนไลน์ “คลาวด์หลักสูตรสุดเจ๋ง”ของกรุงไทเป “เครือข่ายวัสดุการเรียนการสอน”ที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้พัฒนา “แพลตฟอร์มการศึกษา”ที่มูลนิธิภาคเอกชนจัดตั้ง ต่างก็พัฒนาหลายหลักสูตรให้เด็กนักเรียนแต่ละระดับได้เรียนเองกันที่บ้านนะ!
 
ศูนย์พัฒนาทดลองสร้างสรรค์ทางการศึกษากรุงไทเป https://teecid.tp.edu.tw/Home/NonAnnDow