ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ผู้ปกครองจะช่วยเหลือบุตรธิดาจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ตรวจสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างไร

ผู้เขียน: ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยฝอกวงและรองหัวหน้าฝ่ายรับสมัครนักศึกษา/ หลี่เฉียวหมิง

เข้าสู่ปลายเดือนมีนาคม สำหรับ“การยื่นขอเป็นรายบุคคล”ของมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งผ่านการคัดเลือกแล้ว เดือนเมษายน-พฤษภาคมจะเข้าสู่การคัดกรองรอบที่สอง ต้องตระเตรียมเอกสารเพื่อใช้ตรวจสอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสัมภาษณ์ และสร้างความกดดันให้กับนักเรียนเช่นกัน บอกย้ำผู้ปกครองให้ใช้ความรักความอดทนคอยอยู่เป็นเพื่อนบุตรธิดาให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ และส่งเสริมให้กำลังใจบุตรธิดาที่จะไปสื่อสารพูดคุยกับครูเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ปกครองจะช่วยเหลือบุตรธิดาจัดเตรียมเอกสารอย่างไร?อันดับแรกต้องแน่ใจก่อนว่าเอกสารที่คณะสาขาต้องการมีอะไรบ้าง ปรกติแล้วจะมีข้อมูลส่วนบุคคลนักเรียน ใบบันทึกรายวิชาเรียน กิจกรรมเรียนรู้หลากหลาย ประวัติการศึกษาที่เขียนขึ้นเอง(บทความแนะนำตัวและแผนการเรียน) และเอกสารสนับสนุนอื่นๆที่ส่งผลดีต่อการคัดกรอง เป็นต้น ความต้องการของคณะสาขาในแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เหมือนกัน ต้องยืนยันด้วยความรอบคอบ อันดับต่อมาให้กลับไปดูช่วงเวลาการเรียนและความสนใจของบุตรธิดาที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-ปีที่5 ค้นหาความโดดเด่นในตัวเด็ก ประสบการณ์พิเศษ เหตุผลที่ยื่นขอเข้าคณะสาขานี้ และการแสดงออกโดดเด่นส่วนใดบ้างที่จะมีในอนาคต นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งระหว่างการสัมภาษณ์ที่จะใช้เวลานานที่สุด ขณะที่เตรียมเอกสารการคัดกรอง ผู้ปกครองสามารถฉวยโอกาสนี้ช่วยเหลือบุตรธิดาจำลองเหตุการณ์การสัมภาษณ์ไปด้วย ให้พวกเขามีความมั่นใจต่อการสัมภาษณ์มากขึ้น การที่ผู้ปกครองให้ความสนับสนุนจะทำให้บุตรธิดามีการแสดงออกที่ดียิ่งขึ้น

หากนักเรียนไม่ใช้“การยื่นขอเป็นรายบุคคล”ถัดไปก็จะเผชิญกับ“การแยกคะแนนตามมหาวิทยาลัย”โดยใช้ผลคะแนนสอบ3-5วิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดมาเป็นเกณฑ์การคัดกรอง คณะสาขาของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งจะมีเกณฑ์ทดสอบเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังต้องใส่ใจกับหลักเกณฑ์“มาตรฐานการตรวจสอบ” “คะแนนวิชาคูณด้วยค่าน้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นต์” และ“การตรวจสอบคัดกรองพิจารณา”ที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นอีกด้วย วันเปิดรับสมัครสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยโดยการสอบตรงในปีนี้เป็นวันที่18 -27 พฤษภาคม วันสอบเข้ามหาวิทยาลัยคือวันที่ 3-5 กรกฎาคม ขั้นตอนการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยสร้างความกดดันให้กับบุตรธิดาเป็นอย่างมาก ซึ่งจะผ่อนคลายไม่ได้เลย ความรักความใส่ใจที่ผู้ปกครองมีให้จะเป็นกำลังสนับสนุนอันสำคัญที่จะทำให้บุตรธิดามีแรงใจสู้กับการสอบต่อไป!

เพื่อสนับสนุนการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ยังมีโครงการ(ส่งเสริม)ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ กรุณาพิจารณาตามเว็บไซต์ด้านล่าง:
https://sp.immigration.gov.tw/Announcement.aspx?ASN=32