ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

การศึกษาต่อหลากหลายในชั้นเรียนศิลปะ Part2

แนะนำชั้นเรียนศิลปะในโรงเรียนระดับมัธยมปลาย4 แห่งที่โดดเด่นในกรุงไทเป

หูเจียหมิง หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหยางหมิง

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจงเจิ้งจัดให้มีชั้นเรียนศิลปะ ชั้นเรียนเต้นรำและชั้นเรียนดนตรีซึ่งเป็นชั้นเรียนศิลปะดีเด่น ในจำนวนนั้น “ชั้นเรียนเต้นรำ”ซึ่งมีชื่อเสียงทั้งทางวิชาการและศิลปะ ตารางหลักสูตรแบ่งแยกชัดเจนให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักสูตรศิลปะในบรรยากาศสมบูรณ์แบบ หลายปีมานี้ได้ร่วมหลักสูตรออนไลน์กับโรงเรียนสอนบัลเล่ต์อัลเบอร์ตา(Alberta Ballet School)และมหาวิทยาลัยมอสโก (Moscow City University)ตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาลงนามในแผนความร่วมมือกับสถาบันเมนเซ็นทรัล(Maine Central Institute)โรงเรียนสอนบัลเล่ต์บอสซอฟ(Bossov Ballet Theater)จัดหลักสูตรเต้นรำสากลไต้หวันอเมริกันขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ นอกจากนี้ยังร่วมลงนามในแผนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทเปซื่อลี่ในหลักสูตรเส้นทางบัณฑิตนานาชาติ(IBCP)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายฟู่ชิงในปี1997จัดตั้งประเภทวิชาศิลปะและการแสดง(4วิชาได้แก่ ดนตรี ศิลปะ การละคร การเต้นรำ) เคยได้รับรางวัลสมัยที่1จากกระทรวงศึกษาธิการ“รางวัลการอุทิศด้านการศึกษาศิลปะ”ในจำนวนนั้น“ชั้นเรียนการละคร”เป็นชั้นเรียนการละครจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่จัดมีเพียงที่เดียว ห้องเรียนแบบมืออาชีพประกอบด้วยตึกศิลปะที่มีเวทีละครแบบกรอบเวที โรงละครทดลอง และห้องเรียนโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนวิชาการจัดให้มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์E วิชาศิลปะและการแสดงมุ่งเน้นไปที่แนวคิดการละครเบื้องต้นและการเรียนรู้ปฎิบัติจริง เป้าหมายเพื่อปลูกฝังความชื่นชมศิลปะและการศึกษาทางศิลปะอย่างรอบด้าน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหมิงหลุนที่ตั้งใกล้กับหยวนซันฮวาป๋อ วัดขงจื้อและสวนวัฒนธรรมศิลปะฮวาหยวน มี“ชั้นเรียนศิลปะดีเด่น”ดื่มด่ำไปกับประวัติศาสตร์แห่งมนุษย์ชาติและบรรยากาศศิลปะร่วมสมัย ให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนเป็นสารอาหารเพื่องานสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ดีที่สุด ภายในโรงเรียนมีตึกที่ใช้สำหรับชั้นเรียนศิลปะเฉพาะ เช่นห้องเรียนศิลปะมืออาชีพ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกและห้องแกลเลอรี่ขนาดใหญ่ ให้นักเรียนนำเสนอผลงานที่เรียนมา มีชั้นเรียนศิลปะดีเด่นจัดเฉพาะเกี่ยวกับภาควิชาการออกแบบที่เรียนในมหาวิทยาลัย ยังจัดการบรรยายด้านศิลปะ การแสดงงานสร้างสรรค์ งานสร้างไมโครฟิลม์ เป็นต้น ให้นักเรียนได้เรียนรู้งานสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย ที่เน้นการผสมผสานระหว่างวิชาในสาขาต่างๆ

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสือต้าฟู่จง“ชั้นเรียนดนตรี”จัดตั้งเมื่อปี1980 มีชื่อเสียงและประวัติตกทอดที่ดีเยี่ยม นักเรียนรุ่นที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงพลังที่ไม่สิ้นสุดและดนตรีบรรเลงแฝงด้วยความสง่างาม การสอบเข้ามหาวิทยาลัยภาควิชาศิลปะมีผลงานแสดงที่ยอดเยี่ยม และยังเป็นที่ชื่นชอบของสถาบันดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วย ชั้นเรียนผ่านช่วงเวลามานาน40ปี บ่มเพาะนักดนตรีที่มีความสามารถออกมามากมาย การแข่งขันดนตรีที่เฉิดฉายแสดงบนเวทีทั้งในและนอกประเทศ “ชั้นเรียนศิลปะ”ตั้งขึ้นเมื่อปี1989 นักเรียนไม่เพียงเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะได้ผลลัพธ์ที่ดี ยังผ่านเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในภาควิชาการออกแบบศิลปะที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ บ่อยครั้งที่สามารถชนะในสามอันดับแรกจากการแข่งขันศิลปะที่เกี่ยวข้อง