ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

การศึกษาต่อหลากหลายในชั้นเรียนศิลปะ Part1

ผู้เขียน:หูเจียหมิง หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหยางหมิง
 
ระบบการศึกษาของไต้หวันนอกจากช่องทางศึกษาต่อที่มีทั่วไปแล้ว ยังผ่านช่องทางประเภทความสามารถทางด้านต่างๆ อาทิ ความสามารถทางศิลปะ ความสามารถทางกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลายและระดับมหาวิทยาลัยวิทยาลัย อันดับแรกจะแนะนำชั้นเรียนความสามารถทางศิลปะ(ด้านล่างจะเรียกสั้นๆว่าชั้นเรียนศิลปะ) รวมถึง ศิลปะ ดนตรี เต้นรำและการละคร ให้การเรียนการสอนศิลปะแบบมืออาชีพ บ่มเพาะและชี้แนะนักเรียนให้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม
 
ชั้นเรียนศิลปะในโรงเรียนประถม มัธยมต้นและมัธยมปลายในกรุงไทเปกับการแนะนำวิธีเข้าศึกษาต่อดังนี้:
 
1. ประถมศึกษา:
(1) ชั้นเรียนศิลปะ:โรงเรียนประถมศึกษาหมิงจู่ โรงเรียนประถมศึกษาเจี้ยนอัน โรงเรียนประถมศึกษาตงหยวน
(2) ชั้นเรียนดนตรี:โรงเรียนประถมศึกษาตุนหว้า โรงเรียนประถมศึกษากู่ถิ่ง โรงเรียนประถมศึกษาฝูซิง
(3) ชั้นเรียนเต้นรำ:โรงเรียนประถมศึกษาตงเหมิน โรงเรียนประถมศึกษาหย่งเล่อ
(4)วิธีเข้าศึกษา:นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนประถมชั้นปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 และปีที่5ซึ่งมีทะเบียนบ้านในกรุงไทเป สามารถเข้าร่วมลงทะเบียนสมัครชั้นเรียนศิลปะระดับประถมศึกษาที่จัดขึ้นทุกปีในเดือน3-6
 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น
(1) ชั้นเรียนศิลปะ:โรงเรียนมัธยมต้นจินฮวา โรงเรียนมัธยมต้นอู่ฉัง โรงเรียนมัธยมต้นกู่ถิ่ง และโรงเรียนมัธยมปลายไป่หลิง(ส่วนมัธยมต้น)
(2) ชั้นเรียนดนตรี:โรงเรียนมัธยมต้นเหรินอ้าย โรงเรียนมัธยมต้นหนานเหมิน โรงเรียนมัธยมซือต้าฟู่จง(ส่วนมัธยมต้น) โรงเรียนมัธยมต้นเจี้ยนเฉิง
(3) ชั้นเรียนเต้นรำ:โรงเรียนมัธยมต้นเป่ยอัน โรงเรียนมัธยมต้นฉวงหยวน
(4) วิธีเข้าศึกษา:นักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่6ในปีนั้นซึ่งมีทะเบียนบ้านในกรุงไทเป  สามารถเข้าร่วมลงทะเบียนสมัครชั้นเรียนศิลปะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่จัดขึ้นทุกปีในเดือน3-6
 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย
(1) ชั้นเรียนศิลปะ:โรงเรียนมัธยมซือต้าฟู่จง โรงเรียนมัธยมปลายหมิงหลุน โรงเรียนมัธยมปลายฟู่ชิง
 โรงเรียนมัธยมปลายจงเจิ้ง โรงเรียนมัธยมปลายไท่เป่ย
(2) ชั้นเรียนดนตรี:โรงเรียนมัธยมซือต้าฟู่จง โรงเรียนมัธยมปลายฟู่ซิง โรงเรียนมัธยมปลายจงเจิ้ง
(3) ชั้นเรียนเต้นรำ:โรงเรียนมัธยมปลายฟู่ซิง  โรงเรียนมัธยมปลายจงเจิ้ง
(4) ชั้นเรียนการละคร:โรงเรียนมัธยมปลายฟู่ซิง
(5) วิธีเข้าศึกษา:นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น สามารถเข้าร่วมลงทะเบียนสมัครคัดเลือกเข้าเรียนชั้นเรียนศิลปะของเขตเหนือไต้หวันที่จัดขึ้นทุกปีในเดือน2-7
 
นักเรียนมัธยมปลายที่ศึกษาในชั้นเรียนศิลปะ ช่องทางการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมี 
การคัดสรรนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน  โครงการแนะนำนักเรียนดีเด่นฝันชิง การยื่นเรื่องเข้าศึกษาต่อและการลงทะเบียนคัดสรรตามคะแนนสอบ ที่จะแนะนำตามลำดับขั้นตอนมีดังนี้:อันดับแรกเป็นนักเรียนมัธยมปลายภาคเรียนแรกเดือน10-12มีทดสอบคัดเลือก“คัดสรรนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน”ในขณะที่ยังไม่สอบเสวียเช่อโดยนำคะแนนที่เรียนในชั้นเรียน ผลงานเรียนหรือการแข่งขันส่วนบุคคลยื่นขอแต่ละโรงเรียนให้ตรวจพิจารณา ผ่านการตรวจพิจารณาแล้วถึงจะเข้าสัมภาษณ์ เมื่อสอบ
เสวียเช่อเสร็จในปลายเดือน1ของปีถัดไป นักเรียนมัธยมปลายปีที่3ที่มีคุณสมบัติเทอมหลังกลางเดือน3สามารถเตรียมตัวยื่นขอ“โครงการแนะนำนักเรียนดีเด่นฝันชิง”เพื่อยื่นขอศึกษาต่อในภาควิชาศิลปะที่ชื่นชอบ 
 
เดือน4 เป็นขั้นตอนแรกในการสมัคร“ยื่นศึกษาต่อมหาวิทยาลัย”ส่งภาควิชาที่ต้องการเรียน(อย่างน้อย 6 ภาควิชา)ออกไปแล้ว ผ่านการสอบเสวียเช่อคัดเลือกวิชาตามลำดับคะแนนที่เลือก ก็สามารถเตรียมการสอบช่วงที่2ในเดือน5-6 การลงทะเบียนคัดสรรตามคะแนนสอบจะมีขึ้นในเดือน7หลังผ่านการทดสอบวิชาย่อย ให้นักเรียนมัธยมปลายใช้โอกาสแต่ละช่องทางการศึกษาเพื่อเลือกสถานศึกษาต่อที่ตัวเองอยากเข้าศึกษามากที่สุด