ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

คำถามที่พบบ่อยในการศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย Part1

ผู้เขียน: หูเจียหมิง /หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหยางหมิง

เริ่มปีการศึกษา2021หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสามปีจะจัดตามหลักสูตรใหม่ที่ออกแบบแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในที่นี้จะมาแนะนำลักษณะหลักสูตรที่โดดเด่นและคำถามที่เกี่ยวข้อง:

Q1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่1มี“หลักสูตรที่ต้องเรียนตามโรงเรียนกำหนด” “หลักสูตรวิชาเลือกหลากหลาย”ที่ให้นักเรียนเลือกเรียน ไม่ทราบว่าเนื้อหาในหลักสูตรมีอะไรบ้าง?
“หลักสูตรที่ต้องเรียนตามโรงเรียนกำหนด”เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนแต่ละแห่งที่พัฒนาตามวิสัยทัศน์และลักษณะโรงเรียน โดยมีหลักสูตรหลักคือหัวข้อเฉพาะ การปฎิบัติ(การทดลอง) และก้าวข้ามหัวข้อ หวังว่าจะเสริมสร้างความสามารถในการบูรณาการความรู้ความสามารถและการประยุกต์ใช้ในชีวิตให้กับนักเรียน เช่น หัวข้อการเขียนบทความภาษาอังกฤษ การเรียนรู้บริการชุมชน การวิจัยเรียงความ การสำรวจปัญหา เป็นต้น
“หลักสูตรวิชาเลือกหลากหลาย” :เป็นหลักสูตรในโรงเรียนแต่ละแห่งที่จัดขึ้นตามความสนใจ ทิศทาง ความสามารถและความต้องการของนักเรียนที่ต้องการให้เปิดหลักสูตร อย่างน้อยมี6หน่วยกิตวิชาที่ให้นักเรียนเลือกเรียน หลักสูตรนี้รวมถึง ภาษาต่างประเทศภาษาที่2 หลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรสำรวจประสบการณ์

Q2.ก่อนที่จะขึ้นเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่2 นักเรียนจะเลือกประเภทกลุ่ม ในจำนวนนั้นจะมีกลุ่มสังคมเป็นกลุ่มที่1กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นกลุ่มที่2 สุขอนามัยการแพทย์เป็นกลุ่มที่3 ไม่ทราบว่าปัจจุบันยังคงแบ่งกลุ่มเช่นนี้อยู่ไหม?ปัจจุบันแผนเรียนหลักสูตรสามปีจะตามกลุ่มนักเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการเปิดหลักสูตร จะนำกลุ่มนักเรียนที่เรียนคล้ายกันมาจัดรวมกันเป็นหนึ่งห้องเรียน ยกตัวอย่าง“กลุ่มการเงินและเศรษฐศาสตร์ กลุ่มบริหารจัดการ”มาออกแบบให้กับนักเรียนที่จะขึ้นชั้นเรียนใหม่ การเรียกชื่อกลุ่มห้องเรียนในแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกัน ซึ่งจะปรับกลุ่มห้องเรียนตามลักษณะจำเพาะของโรงเรียน แผนการเปิดหลักสูตรจะประกาศไว้บนหน้าเว็บไซต์โรงเรียน ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเข้าไปดูได้
Q3.ภาควิชาในมหาวิทยาลัยแบ่งเป็น18ภาควิชา ตามลำดับดังนี้ :การเงิน การจัดการ วิศวกรรม คณิตศาสตร์เคมี สารสนเทศ การแพทย์และสุขภาพ ชีววิทยาศาสตร์ ทรัพยากรชีวภาพ สิ่งแวดล้อมโลก การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม ศิลปะ จิตวิทยาสังคม
สื่อสารมวลชน ภาษาต่างประเทศ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ การศึกษา นิติวิทยาศาสตร์ และการสันทนาการ หลักสูตรการวางแผนสำหรับอาชีพจะแนะนำ18ภาควิชานี้ให้แก่นักเรียน รายละเอียดกรุณาดูที่เว็บไซต์ระบบช่วยเหลือระดับมัธยมปลายและการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย...แนะนำกลุ่มภาควิชา

โปรดดูรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่าง: