ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

คำถามที่พบบ่อยในการศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย Part2

ผู้เขียน:หูเจียหมิง /หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหยางหมิง

Q4. นักเรียนมัธยมปลายมีช่องทางใดบ้างที่จะเข้าศึกษาต่อรั้วมหาวิทยาลัย?
ช่วงเวลาที่นักเรียนกำลังศึกษาในชั้นมัธยมปลายปีที่3 ต้องสังเกตดูช่องทางการศึกษาต่อ อาทิ การคัดสรรนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน特殊選才 การแนะนำนักเรียนดีเด่นฝันชิง繁星推薦 การยื่นเรื่องเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย申請入學 
การลงทะเบียนคัดสรรตามคะแนนสอบ登記分發
 

1. 「การคัดสรรนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน特殊選才」:นักเรียนมัธยมปลายปีที่3ในเทอมหนึ่ง(ประมาณเดือน10-12)สามารถรวบรวมผลการเรียนของ2ปีที่ผ่านมา จัดเตรียมข้อมูลแต่ละหัวข้อเพื่อใช้ยื่นขอ「การคัดสรรนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน特殊選才」หากผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรอบแรก ก็จะมีโอกาสเข้าสัมภาษณ์ดำเนินการคัดเลือกขั้นต่อไป(*เนื่องจากการทดสอบทางวิชาการปรกติจะสอบกันในปลายเดือนมกราคมของปีถัดไป ดังนั้นการคัดสรรนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้านจึงเป็นช่องทางเดียวที่ไม่ต้องใช้คะแนนการสอบ)

2.「การแนะนำนักเรียนดีเด่นฝันชิง繁星推薦」:นักเรียนมัธยมปลายของแต่ละโรงเรียนที่มีคะแนนลำดับต้นๆร้อยละ50ถึงจะสามารถเข้าร่วมได้ การจัดลำดับยิ่งสูงยิ่งมีโอกาสได้รับการแนะนำจากโรงเรียนให้เข้าร่วมการคัดเลือกในคณะของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เวลาดำเนินการจะจัดขึ้นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่3ของเทอมสองช่วงกลางเดือนมีนาคม

3. 「การยื่นเรื่องเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย申請入學」:ขึ้นกับความสนใจและการวางแผนอาชีพของนักเรียน การเลือกคณะในมหาวิทยาลัย(มากสุด6คณะ) นักเรียนมัธยมปลายเทอมหนึ่งหากกลางเดือนมีนาคมผ่านการเทียบลำดับขั้นแรกแล้ว จึงค่อยส่งไฟล์ประวัติการศึกษาส่วนบุคคลไป รวมถึงเอกสารต่างๆสำหรับใช้พิจารณา อาทิ รายงานฉบับลายลักษณ์อักษร(มากสุด3ฉบับ) ไฟล์การแสดงออกหลากหลาย หนังสือรับรองเป็นอาสาสมัครบริการ  หน้าที่ที่ได้รับให้ทำในชั้นเรียนและหน้าที่ที่ได้รับให้ทำในชมรม กลางเดือนพฤษภาคมจึงจะเข้าร่วมการคัดกรองอีกครั้งจากคณะของมหาวิทยาลัย

4. 「การลงทะเบียนคัดสรรตามคะแนนสอบ登記分發」:นักเรียนมัธยมปลายเทอมสองกลางเดือนกรกฎาคมหลังสอบผ่านการทดสอบรายวิชาแล้ว ปลายเดือนกรกฎาคมจะเตรียมขั้นตอนคัดสรรตามคะแนนสอบซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าศึกษาต่อ

Q5. ปัจจุบันระบบาการเรียนพยาบาลรวมถึงคณะพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาล หลังจบการศึกษาแล้วต่างเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลใช่ไหม?

วิทยาลัยพยาบาลแบ่งเป็นระบบ5ปีและ2ปี ระบบ5ปีรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น ระบบ2ปีรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายอาชีวศึกษา เมื่อนักเรียนเรียนจบการศึกษาระบบ5ปีและ2ปีแล้วเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีก2ปีจะได้วุฒิปริญญาตรี สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระบบ4ปีรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายอาชีวศึกษาหลังเรียนจบแล้วจะได้วุฒิปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยทั่วไปมีระบบการศึกษา4ปี จะเริ่มฝึกหัดงานเมื่อขึ้นมหาวิทยาลัยปีที่2 หลังจบการศึกษาแล้วจะได้วุฒิปริญญาตรี ไม่ว่าจะเรียนคณะพยาบาลศาสตร์หรือวิทยาลัยพยาบาลทุกคนต้องผ่านการสอบเจ้าหน้าที่ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ก่อนแล้วจึงจะมีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล
 
เอกสารอ้างอิง:  ลิงก์เชื่อมตามด้านล่าง