ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

การเข้าศึกษาต่อในนักเรียนระดับมัธยมต้น:วิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยระบบห้าปี

ผู้เขียน: : หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหยางหมิง/ หูเจียหมิง

ปี2021หลังสนามสอบใหญ่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หากนักเรียนต้องการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยระบบ5ปี ต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของระบบการศึกษาทั้งสองนี้ก่อน เมื่อผู้ปกครองจะใช้ช่องทางการศึกษาต่อทั้งสองนี้ ขอให้พิจารณาถึงการเล่าเรียนและความสนใจของลูก เพื่อจะเลือกออกมาให้ได้เหมาะสมที่สุด!

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงไทเป(โรงเรียนมัธยมปลายเทคนิค):
หลักสูตรอาชีวศึกษาแบ่งเป็นแผนกเครื่องกล แผนกเครื่องจักรไฟฟ้า แผนกเคมีภัณฑ์ แผนกธุรกิจและการจัดการ แผนกยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ แผนกออกแบบ แผนกการเกษตร แผนกวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง แผนกวิชาศิลปะ แผนกอาหารเครื่องดื่มและท่องเที่ยว แผนกเดินเรือวิศกรรมทางทะเล แผนกแม่บ้าน แผนกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แผนกผลิตภัณฑ์อาหาร แผนกภาษาต่างประเทศ รวม15แผนก 92วิชา แต่ละสถานศึกษาหลังเรียนจบ3ปีแล้ว สามารถผ่านการคัดเลือกทางจี้จื่อฝันชิง、เจินเสวียนลู่เสวีย、จี้โยว่เจินเสวียน、ซึ่งเป็นช่องทางหลากหลายที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังสามารถสมัครเข้าสอบในมหาวิทยาลัยทั่วไปได้ด้วย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐในกรุงไทเปมีโรงเรียนอาชีวศึกษาซงซาน ซงซานกงหน่ง ต้าอันเกากง มู่จ้าเกากง หนานกั่งเกากง กั่วลี่ชวู่ฉวูเสวียเหยี้ยน(ระดับอาชีวศึกษา) เน่ยหูเกาจง ซื่อหลินเกาซัง รวม 8 แห่ง
 
วิทยาลัยของเอกชนมีหู้เจียงเกาจง ผู่หลินซือตุ้นเกาจง ตงฟังกงซัง เฉียวจื้อกงซัง คายหนันเกาจง เต้าเจียงหู้เจีย เต้าเจียงเกาจื่อ ฮวากังอี้เสี้ยว ตุ้นชวู่กงซัง คายผิ่งซานอิน รวม10แห่ง
 
      วิทยาลัยระบบ5ปีเขตเหนือ(รวมโรงเรียนในกรุงไทเป นครนิวไทเปและเมืองจีหลง) :
วิทยาลัยระบบ5ปีกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาแตกต่างกันที่วิทยาลัยระบบ5ปีส่วนใหญ่เป็นแผนกพยาบาล แผนกจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาลัยระบบ5ปีออกแบบหลักสูตรโดดเด่นคงที่ นอกจากหลักสูตรภาคทฤษฎีทั่วไปแล้ว ยังเน้นการฝึกงาน การทดลองจริง การปฏิบัติงานจริงและหัวข้อปฏิบัติพิเศษ วิทยาลัยระบบห้าปีหลังเรียนจบ5ปีการศึกษาแล้ว สามารถสมัครสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียนสองปีหรือโอนเข้าเรียนคลาสในมหาวิทยาลัย จากที่วิทยาลัยระบบห้าปีมีความยืดหยุ่นและหลากหลายจึงสามารถเข้าทดลองประสบการณ์ในตลาดงานเร็วขึ้น มีความกดดันน้อย ทั้งยังเป็นช่องทางลัดที่จะได้เข้าศึกษาต่อ

สถานศึกษาของรัฐในเขตเหนือที่รับนักศึกษาระบบห้าปีมี 2แห่งคือมหาวิทยาลัยกั่วลี่ไถเป่ยซังเย่ มหาวิทยาลัยกั่วลี่ไถเป่ยเคอจี้ มหาวิทยาลัยของเอกชนมีมหาวิทยาลัยเซิ้งเยวฮั่นเคอจี้ มหาวิทยาลัยไถเป่ยเฉิงซื่อเคอจี้ มหาวิทยาลัยซิ๋งอู๋เคอจี้ มหาวิทยาลัยฮวาเซี่ยเคอจี้ มหาวิทยาลัยจื้อหลี่เคอจี้ มหาวิทยาลัยหงกั่วเต๋อหลินเคอจี้ หลี่หมิงจี้ซู่เสวียเหยียน จิงกั่วกวันหลี่จี้เจี้ยนคังเสวียเหยียน มหาวิทยาลัยไถเป่ยไห่หยางเคอจี้ หม่าเสียอี้หู้กวันหลี่จวนเคอเสวียเหยียน เกิงเซินเจี้ยนคังกวันหลี่จวนเคอเสวียเสี้ยว มหาวิทยาลัยคังหนิง(วิทยาเขตไทเป) รวม12แห่ง

ข่าวสารเพิ่มเติมกรุณาดูที่:
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมต้นประจำปี2021
ค้นหาการรับสมัครนักเรียนของวิทยาลัยระบบห้าปี-คณะกรรมการนโยบายรับสมัครนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา