ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ให้ระยะห่างของเรากับหมื่นเกาะยิ่งใกล้กัน-วัฒนธรรมอินโดไทเป

  1.  วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์พร้อมคำบรรยายภาษาจีน
  2.  วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์พร้อมคำบรรยายภาษาอินโดนีเซีย