ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

พั๋นสือฟาง

ที่อยู่: เลขที่15 ถนนเยว่ลี่
โทรศัพท์: (02)27325048, (02)27386283 
เวลาทำการ: 11:00~14:00,17:00~21:00  หยุดวันจันทร์
ปีที่เริ่มกิจการ:1993
ผู้จัดการร้านสัญชาติเดิม:ประเทศอินโดนีเซีย

พั๋นสือฟาง