ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

/001/Upload/482/relpic/61447/8912895/2296529c-eb5b-4a59-a3e5-e8879f611f2c.jpg


วันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน(Lunar New Year)เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ(Spring Festival)เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของชาวจีน ตามประเพณีดั้งเดิมการเฉลิมฉลองกิจกรรมปีใหม่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันสุดท้ายของปีเก่าไปจนถึงการสิ้นสุดของเทศกาลหยวนเซียว นั่นก็คือวันสุดท้ายของเดือนสิบสองตามปฏิทินจันทรคติจีนกระทั่งถึงปีใหม่ของวันที่สิบห้าเดือนมกราคมถือเป็นเทศกาลของวัฒนธรรมจีนที่ยาวนานที่สุด ในจำนวนนั้นตัวแทนกิจกรรมจะเป็นโคมไฟ ซึ่งทุกปีตามปฏิทินจันทรคติจีนในวันที่สิบห้าของเดือนมกราคม(January 15th of the lunar calendar) จะมีการจัดกิจกรรมงานโคมไฟเทศกาลหยวนเซียว

ปีนี้เทศกาลโคมไฟในรอบ23ปีได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้งที่กรุงไทเป โดยมีธีมหลักเป็น“ส่องสว่างทั่วไทเป”บูรณาการรวมสร้างเป็น“เมืองแห่งโคมไฟ”วิสัยทัศน์หลักโดยใช้แอ่งไทเปเป็นฐานให้ผู้ชมได้รับชมถึงความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของไทเปจากโคมไฟแบบดั้งเดิมไปจนถึงโคมไฟสมัยใหม่ ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่จะนำคุณไปรับรู้ถึงความแตกต่าง