ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

โครงการประทีปผู้พำนักใหม่ทั่วประเทศ—การประกวดภาพยนต์เรื่องสั้นชีวิตครอบครัวสุขสันต์ผู้พำนักใหม่

อันดับหนึ่ง
ประธานาธิบดีเวียดนาม เขยไต้หวัน

ประธานาธิบดีเวียดนาม เขยไต้หวัน

อันดับสอง
จุดเริ่มต้นชีวิตใหม่

ประธานาธิบดีเวียดนาม เขยไต้หวัน

อันดับสาม
ฮัวมู่หลานคนใหม่

ฮัวมู่หลานคนใหม่


อันดับสี่
เรื่องราวของแม่


อันดับห้า
ครอบครัวผาสุขในวันปีใหม่

ครอบครัวผาสุขในวันปีใหม่


อันดับหก
อาหลาน โปรดแต่งงานกับผม

อาหลาน โปรดแต่งงานกับผม